2019

marzec

Pn

25

Wt

26

Śr

27

Cz

28

Pt

29

Sb

30

Nd

31

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Panel dyskusyjny "Aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle wsparcia ze środków unijnych" - 27.04.2017r.
28.04.2017

27 kwietnia 2017 roku w naszym Centrum odbył się organizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wojwództwa Łódzkiego,
panel dyskusyjny w ramach cyklu wydarzeń pod hasłem:

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta
na miarę współczesnej gospodarki.

„Aktywne włączanie pracodawców
w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów
w śœwietle wsparcia ze środków unijnych”


Celem wydarzenia była wymiana doœwiadczeń w zakresie ubiegania się o œśrodki unijne a także przedstawienie korzyœści wynikających z aplikowania o wsparcie unijne dla rozwoju szkół i placówek ośœwiatowych.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały możliwoœści wykorzystania funduszy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie poprawy zdolnośœci do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia do wymagań regionalnego rynku pracy.

 

Wœród zaproszonych prelegentów byli:

 • Marcin Pawlak – Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ,
 • Andrzej Wasilewski – Prezes Zarzšdu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
 • Sylwia Laskowska – Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi,
 • Janusz Grochmalski p.o. Kierownika Centrum Informacji i Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu,
 • Beata Glapińska Powiatowy Urzędu Pracy w Sieradzu,
 • mgr inż. Daniel Kusz - Kierownik Szkolenia Praktycznego ZST w Turku,
 • mgr Magdalena Marciniak Dyrektor ZSP nr 2 w Sieradzu,
 • dr Łukasz Kikowski Dyrektor OPiR i OTH CREATOR w Łodzi,
 • mgr Maria Lewandowska SCKU WŁ w Sieradzu.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • mgr Ewa Marciniak-Kulka, Konsultant Wojewódzkiego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
 • Janusz Grochmalski p.o. Kierownika Centrum Informacji i Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu,
 • mgr inż. Daniel Kusz - Kierownik Szkolenia Praktycznego ZST w Turku,
 • dr Łukasz Kikowski Dyrektor OPiR i OTH CREATOR w Łodzi

W zakładce "Do pobrania" dostępny jest program panelu oraz prezentacje Prelegentów.

 

Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
02.05.2017

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
02.05.2017

 

PANEL DYSKUSYJNY - 27.04.2017r.
12.04.2017

 

PANEL DYSKUSYJNY - 27.04.2017r.
PANEL DYSKUSYJNY - 27.04.2017r.
Wesołych Świąt Wielkanocnych!
12.04.2017

"Beauty Days" Międzynerodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne - 19-21.05.2017r.
06.04.2017

Specjalne zaproszenie dla Technika usług kosmetycznych na "Beauty Days" Międzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne - 19-21 maja 2017r.

Beauty Days to wydarzenie o charakterze biznesowym i edukacyjnym, skierowane do osób z branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Targi to:

 • Nowości, produkty i zabiegi prezentowane przez wiodące firmy fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Akademia Fryzjerska prowadzona przez najlepszych fryzjerów z całego świata.
 • Szansa na poszerzenie kontaktów biznesowych oraz możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowych trendów.
 • Miejsce spotkań branży kosmetycznej: ikony stylu, eksperci, blogerki, vlogerki urodowe i znane osobowości w jednym miejscu.
 • Atrakcyjna oprawa i wydarzenia towarzyszące.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń-luty 2017
31.03.2017

Drodzy Słuchacze,

Przypominamy, dzisiaj wyniki egzaminu!!!!

 

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy