2019

listopad

Pn

18

Wt

19

Śr

20

Cz

21

Pt

22

Sb

23

Nd

24

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Sieradzu - 21.05.2017r.
19.05.2017

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich ruszają w ten weekend w województwie łódzkim.

Atrakcje organizowane z tej okazji zawitają także do Sieradza, gdzie odbędzie się finał przedsięwzięcia. Mieszkańcy zapraszani są w niedzielę 21 maja na sieradzki Rynek.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Sieradzu - 21.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
18.05.2017

 11 maja 2017 roku Sieradzkie CKU uczestniczyło w Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego, których organizatorami byli: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu, Starosta Sieradzki oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

Targi były przeznaczone dla osób planujących swoją przyszłość zawodową oraz poszukujących pracę.

 

Impreza ta spowodowała, że w jednym miejscu znaleźli się zarówno pracodawcy, jak i ośrodki szkoleniowe oraz osoby planujące swoją drogę zawodową. W programie znalazły się m.in. prezentacje firm i propozycji miejsc pracy i praktyk, indywidualne porady doradców zawodowych oraz porady ekspertów z organizacji związanych z rynkiem pracy.

 

Zapraszamy na krótką relację z targów: http://www.8tvr.pl/m/1177/targi-pracy-i-doradztwa-zawodowego-w-sieradzu/

 

Udostępnione zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy Sieradz (http://www.ugsieradz.pl/asp/pl_start.asptyp=13&menu=82&sub=1&schemat=0&dzialy=82&akcja=artykul&artykul=218) oraz www.sieradztomy.pl (http://www.sieradztomy.pl/2017/05/targi-pracy-i-doradztwa-zawodowego.html?m=0#)

TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO - 11.05.2017r.
Panel dyskusyjny "Fundusze europejskie - przedsiębiorcy a edukacja zawodowa" - Łódź, 11-12.05.2017r.
08.05.2017

W dniach 11-12 maja 2017 roku w Łodzi odbędzie się Panel dyskusyjny w ramach cyklu wydarzeń pod hasłem: Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta na miarę współczesnej gospodarki.

 

To dwudniowe wydarzenie zatytułowane „"Fundusze europejskie -– przedsiębiorcy a edukacja zawodowa"” - to forum dyskusyjne, debata dotycząca doœwiadczeń w budowaniu nowego wizerunku kształcenia zawodowego w związku ze zmieniającymi się potrzebami gospodarki oraz ukierunkowane branżowo seminarium połączone z debatą dotyczącą dalszych koniecznych zmian w kształceniu zawodowym.

 

Miejsce imprezy:

 • I dzień – Międzynarodowe Targi Łódzkie, ŁódźŸ al. Politechniki 4
 • II dzień – Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, ul. Narutowicza 122

W zakładce "Pliki do pobrania" dostępny jest programy panelu.

Targi Pracy i Doradztwa Zawodowego "Ścieżki do zatrudnienia" - Sieradz, 11.05.2017r.
09.05.2017

Starosta Sieradzki, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Odział w Sieradzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na:

 

TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO
"Ścieżki do zatrudnienia"

 

11 maja 2017 roku

w godzinach od 11.00 do 14.00

w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3, Sala C

 

W programie m.in.:

 • prezentacj firm i propozycji ofert pracy, praktyk, stażu, wolontariatu
 • indywidualne porady doradców zawodowych, psychologa oraz pomoc w opracowaniu CV,
 • porady ekspertów m.in. z Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

Targi Pracy i Doradztwa Zawodowego
Panel dyskusyjny "Aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle wsparcia ze środków unijnych" - 27.04.2017r.
28.04.2017

27 kwietnia 2017 roku w naszym Centrum odbył się organizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wojwództwa Łódzkiego,
panel dyskusyjny w ramach cyklu wydarzeń pod hasłem:

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego. Innowacyjna szkoła zawodowa szyta
na miarę współczesnej gospodarki.

„Aktywne włączanie pracodawców
w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów
w śœwietle wsparcia ze środków unijnych”


Celem wydarzenia była wymiana doœwiadczeń w zakresie ubiegania się o œśrodki unijne a także przedstawienie korzyœści wynikających z aplikowania o wsparcie unijne dla rozwoju szkół i placówek ośœwiatowych.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały możliwoœści wykorzystania funduszy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie poprawy zdolnośœci do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia do wymagań regionalnego rynku pracy.

 

Wœród zaproszonych prelegentów byli:

 • Marcin Pawlak – Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ,
 • Andrzej Wasilewski – Prezes Zarzšdu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
 • Sylwia Laskowska – Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi,
 • Janusz Grochmalski p.o. Kierownika Centrum Informacji i Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu,
 • Beata Glapińska Powiatowy Urzędu Pracy w Sieradzu,
 • mgr inż. Daniel Kusz - Kierownik Szkolenia Praktycznego ZST w Turku,
 • mgr Magdalena Marciniak Dyrektor ZSP nr 2 w Sieradzu,
 • dr Łukasz Kikowski Dyrektor OPiR i OTH CREATOR w Łodzi,
 • mgr Maria Lewandowska SCKU WŁ w Sieradzu.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • mgr Ewa Marciniak-Kulka, Konsultant Wojewódzkiego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
 • Janusz Grochmalski p.o. Kierownika Centrum Informacji i Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu,
 • mgr inż. Daniel Kusz - Kierownik Szkolenia Praktycznego ZST w Turku,
 • dr Łukasz Kikowski Dyrektor OPiR i OTH CREATOR w Łodzi

W zakładce "Do pobrania" dostępny jest program panelu oraz prezentacje Prelegentów.

 

Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Panel dyskusyjny
Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
02.05.2017

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
02.05.2017

 

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy