2018

listopad

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
24.06.2016

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Absolwentom kierunków: technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca oraz technik usług kosmetycznych serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia w życiu zawodowym.

2. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej - 23.06.2016r.
16.06.2016

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Pozaformalnej – KEP 2016, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizatorami kongresu są: Polska Izba Firm Szkoleniowych, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Kongres będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć branży edukacji pozaformalnej – firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych oraz dyskusji o barierach i problemach dotyczących sektora edukacyjnego.

Celem kongresu jest zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego a także propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy i realizacja idei uczenia się przez całe życie.

http://www.kep.com.pl/

 

2. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej - 23.06.2016r.
Egzaminy zawodowe
10.06.2016

Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji "Creator" w Łodzi - 05.05.2016r.
06.05.2016

W dniu 5 maja 2016 roku słuchacze kierunku technik masażysta I i II rok, zwiedzali Oœśrodek Profilaktyki i Rehabilitacji oraz Ośœrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej "„CREATOR"” Sp. z o.o. w Łodzi.

Łódzki Ośœrodek „"Creator”" posiada bogatą bazę sprzętu rehabilitacyjnego. Słuchacze naszej szkoły mieli okazję zobaczyć m.in. komorę kriogeniczną, sprzęt do DBC - unikalnej metody terapii schorzeń układu ruchu i jedną z nielicznych w naszym kraju komorę tlenoterapii hiperbarycznej.

Pobyt w oœśrodku był dla naszych słuchaczy niezwykle interesujący i wzbogacający ich wiedzę. Mogli nie tylko zobaczyć wyjątkowy sprzęt rehabilitacyjny, ale również z niego skorzystać.  Słuchacze, którzy zdecydowali się wejść do komory kriogenicznej nie kryli zadowolenia. Co innego oglądać sprzęt, a co innego na własnej skórze sprawdzić sposób jego działania. Odważnym, gratulujemy :)

Dziękujemy dr n. med Łukaszowi Kikowskiemu - Kierownikowi Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji "Creator" w Łodzi za możliwość zwiedzania ośrodka.

Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Wycieczka dydaktyczna do Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej i Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji
Święto Flagi RP
02.05.2016

 

Szkolenie "Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym" - 14.04.2016r.
21.04.2016

Dnia 14.04.2016r. uczestniczyliśmy w szkoleniu nt. "Zasad postępowania w przypadku wystapienia zdarzeń o charakterze  terrorystycznym". Organizatorami spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu oraz Łódzki Kurator Oświaty.

 

Głównym celem szkolenia było przedstawienie zasad postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Osoby biorące udział w spotkaniu miały okazję poznać zasady postępowania w przypadku wtargnięcia terrorysty na teren szkoły, podłożenia ładunku wybuchowego jak też zasad zachowania po wkroczeniu do szkoły służb ratowniczych. Celem szkolenia było przygotowanie placówki oświatowej na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, podniesienie świadomości społecznej oraz zasad zachowania w przypadku ich wystąpienia.

Seminarium "Pracodawca jako kluczowy podmiot na rynku pracy" - 14.04.2016r.
21.04.2016

W dniu 14 kwietnia 2016 roku uczestniczyliśmy w seminarium pt. "Pracodawca, jako kluczowy podmiot rynku pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy- usługi i instrumenty wspierające rozwój zasobów ludzkich". Organizatorami spotkania byli Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu i Wojewódzki Oœśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

Tematyka wystąpień podczas seminarium nawiązywała do różnych form zatrudniania pracowników. O korzyśœciach z zatrudniania pracowników młodocianych opowiadał Karol Owczarek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Sieradzu. Ewa Marciniak- Kulka, specjalista kształcenia zawodowego Wojewódzkiego Ośœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, zwróciła uwagę na odpowiedzialnośœć biznesu za praktyczne elementy kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. Na zakończenie konferencji Janusz Grochmalski przybliżył ofertę sieradzkiego oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 

Głównym wnioskiem wypływającym z seminarium jest to, że do rynku pracy dostosowywać się musi nie tylko pracodawca, ale również szkolnictwo, zwłaszcza zawodowe. Oferta edukacyjna powinna być dostosowana do dynamiki rynku pracy i z tego powodu konieczne jest opracowanie mechanizmów pozwalających na szybką modyfikację np. programów nauczania. Ważne by potrzeby pracodawców i możliwości placówek oświatowych łączyły się ze sobą. Dlatego bardzo istotna jest współpraca pracodawców ze szkołami.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFOZst8QO9A

Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
mszsieradz@poczta.onet.pl
szp@szp.edu.pl

Partnerzy