2019

wrzesień

Pn

23

Wt

24

Śr

25

Cz

26

Pt

27

Sb

28

Nd

29

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

03.05.2019

Wesołych Świąt
18.04.2019

Ważna informacja dot. egzaminów zawodowych.
16.04.2019

Informujemy, że w zakładce STREFA SŁUCHACZA

został zamieszczony

Harmonogram przebiegu egzaminów zawodowych

w sesji 192 czerwiec-lipiec 2019.

"SAMI SOBIE" - 10.04.2019r.
15.04.2019

Sala OSP w Jeziorach i kolejne spotkanie w ramach programu "SAMI SOBIE".

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 10 kwietnia 2019 roku mogliśmy po raz kolejny uczestniczyć w spotkaniu i promować edukację w zakresie pierwszej pomocy.

"SAMI SOBIE" - 05.04.2019r.
06.04.2019

Kolejne spotkanie w ramach projektu "SAMI SOBIE" odbyło się 5 kwietnia 2019 roku na sali OSP w Dzigorzewie. Dziękujemy za duże zainteresowanie.

#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
04.04.2019

#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole –
konferencja w Sieradzu

 

3 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oœświatowych w Sieradzu odbyło się spotkanie "„#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole"”. Jego głównym celem było zaprezentowanie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „"Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych"”. Odbiorcami programu są nauczyciele i uczniowie we wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce.

 

Gospodarzem konferencji była Pani Monika Szczepaniak –- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oœświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

 

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Pan Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wœśród zaproszonych gośœci byli: Pan Kamil Najdzionek, Pełnomocnik ds. Obronnoœci i Ochrony Informacji Niejawnych Kuratorium Oœświaty w Łodzi; Pan Zbigniew Kręcisz, Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; Pani Kazimiera Gotkowicz, Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Wicestarosta Sieradzki; Pan Jarosław KaźŸmierczak, Wójt Gminy Sieradz; oraz Dyrektorzy i przedstawiciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek, Wojewódzkich Ośœrodków doskonalenia zawodowego, burs i innych placówek związanych z oœświatą a także uczniowie i słuchacze.

 

Jako pierwszy prelegent wystąpiła Pani Paulina Dawidczyk - Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, której wystąpienie dotyczyło ochrony danych osobowych w szkole.

 

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Marta Mikołajczyk z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która omówiła założenia Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „"Twoje dane –- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”".

 

Ostatnim punktem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie realizacji tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych. Swoimi dośœwiadczeniami podzieliła się Pani Anna Janik ze Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

 

Patronat honorowy nad konferencją sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
"SAMI SOBIE" - 29.03.2019r.
03.04.2019

29 marca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "SAMI SOBIE". Tym razem spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej w Rzechcie.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy