2019

wrzesień

Pn

23

Wt

24

Śr

25

Cz

26

Pt

27

Sb

28

Nd

29

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

EGZAMIN ZAWODOWY!!!
07.01.2016

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą kozystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016r. w części:

PISEMNEJ
wszystkie kwalifikacje

każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*

 
PRAKTYCZNEJ
każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory wymienione poniżej:
 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy XXXX
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwiarząt kalkulator prosty*, ołówek gumka, linijka, ekierka, temperówka
* kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 Ponad to, każdy zdający musi posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem i numerem PESEL).

 

REKRUTACJA!!!
07.01.2016

 

 

Jesteśmy BEZPŁATNĄ policealną szkołą zawodową. Nie wymagamy matury!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną!!!

 

Wciąż trwa nabór na kierunki:

 • opiekun medyczny - stacjonarny dzienny lub zaoczny,
 • terapeuta zajęciowy - stacjonarny dzienny,
 • opiekunka dziecięca - stacjonarny dzienny ( OSTATNI NABÓR!!! )
 • technik weterynarii - zaoczny
 • technik masażysta - stacjonarny dzienny

 

BĄDŹ ZAWODOWCEM   WYBIERZ WŁAŚCIWY KIERUNEK  

ZDOBĄDŹ Z NAMI NOWY ZAWÓD

Wesołych Świąt!!!
22.12.2015

 

UWAGA!!! Trwa rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
11.12.2015

 

Sieradzkie CKU ogłasza nabór na

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich


T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


 

Więcej informacji o kursach w zakładce KURSY

Spotkanie rekrutacyjne do pracy dla Opiekunów medycznych
17.11.2015

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu rekrutacyjno-informacyjnego Firmy PROMEDICA24 w dniu 23.11.2015, w godzinach 10:00-15:00 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu ul. 3 Maja 7.

Promedica24 jest polską firmą, która od roku 2004 rekrutuje Opiekunki i Opiekunów a także pielęgniarki do opieki nad osobami starszymi/chorymi w kraju i zagranicą. Prowadzi stała współpracę z lokalnymi Urzędami Pracy oraz instytucjami rynku pracy i edukacji w całej Polsce.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą jako opiekun medyczny a nie posiadasz kwalifikacji do wykonywania tego zawodu zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole.

W ciągu 1 roku zdobedziesz potrzebne kwalifikacje.

Zdobądź zawód i rozpocznij pracę jako OPIEKUN MEDYCZNY!

UWAGA!!! Rozpoczęliśmy nabór na semestr letni!
10.11.2015

                               

                       

 

TERMINY REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

1. Kandydaci składają wymagane dokumenty, o których mowa w art. 20g ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 20r ust. 1 oraz art. 20k ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), od dnia 16 listopada 2015r. do dnia 14 stycznia 2016r. w sekretariacie szkoły/placówki.

2. W dniu 15 stycznia 2016r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej oraz ogłoszenie list kandydatów przyjętych na drugi semestr/półrocze i podanie informacji o wolnych miejscach.

3. Od dnia 18 stycznia 2016r. do dnia 20 stycznia 2016r. rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).

4. W dniu 21 stycznia 2016r. – ostateczne listy kandydatów przyjętych na drugi semestr/półrocze.

5. Powyższe terminy ustalone zostały dla kandydatów składających dokumenty na formy szkolne oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji można pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 

BEZPŁATNA NAUKA!   *   DZIENNIE I ZAOCZNIE   *    DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

 

 

Ważne ! Terminy Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.
02.11.2015

 

 

HARMONOGRAM 

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

znajduje się w zakładce STREFA SŁUCHACZA

 

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy