2019

lipiec

Pn

15

Wt

16

Śr

17

Cz

18

Pt

19

Sb

20

Nd

21

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Zbliża się termin egzaminów zawodowych !
10.12.2014

                                                                 

 W sesji styczeń-luty 2015r. w naszej placówce do "nowego egzaminu" przystąpią słuchacze kierunku   Technik  Usług kosmetycznych w zakresie kwalifikacji A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych    twarzy.                                                                                                                                                Szczegółowe informacje o organizacji egzaminów znajdują się w zakładce "strefa słuchacza".                                                                                                                                                          

Wszystkim przystępującym do egzaminu zawodowego życzymy powodzenia 

                                                                                                                             

Rozpoczął się nowy nabór na semestr letni -Zapraszamy!
03.12.2014

 

  Informujemy, że od 1 grudnia 2014 roku uruchamiamy  nowy nabór na następujące kierunki :

 

 •   technik weterynarii     -  stacjonarny dzienny ,zaoczny                   
 •   opiekun medyczny      -  stacjonarny dzienny , zaoczny 
 •   terapeuta zajęciowy   -  stacjonarny dzienny
 •   opiekunka dziecięca   -  stacjonarny dzienny

 

 Zajęcia w semestrze letnim-rok szkolny 2014/2015 rozpoczynają  sie 26.01.2015

 Dokumenty DO POBRANIA  w zakładce  PLIKI DO POBRANIA .                                   

 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!!!  

Prowadzimy również bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

WESOŁYCH ŚWIĄT WESOŁYCH ŚWIĄT WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
18.12.2014

 

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
09.12.2014

 

   XIII Turniej Piłki Siatkowej                               Drużyn Żeńskich

 

Jak co roku w łódzkim CKU przy ul.Wielkopolskiej, odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej  pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Do rywalizacji przystąpiły szkoły z Łodzi , Piotrkowa Trybunalskiego i Sieradza.Dziewczęta naszej placówki, pomimo wielkiego zangażowania i woli walki zajęły ostatecznie IV miejsce.                                                                                                                                                                                         Serdecznie im za to dziękujemy i będziemy trzymać kciuki w przyszłym roku ! Do zobaczenia

                                                      

Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
20.11.2014

    W dniu 13 listo­pada 2014 r. w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych im.Stanisława  Staszica w Wieruszowie odbyły się  Targi Eduka­cyjne orga­ni­zo­wane przez wieru­szowski Ochot­niczy Hufiec Pracy.

   Celem Targów Eduka­cyj­nych i Zawo­do­wych było przed­sta­wienie młodzieży z powiatu wieru­szow­skiego i kępiń­skiego, a także osobom poszu­ku­jącym pracy ocze­kiwań praco­dawców i ofert eduka­cyj­nych  uczelni wyższych,oraz zapo­znanie młodych osób z insty­tu­cjami, które wspie­rają uczniów w kształ­ceniu usta­wicznym i funk­cjo­no­waniu na rynku pracy, a przede wszystkim prezen­tację szkół i kierunków, które umoż­li­wiają zdobycie zawodu, bądź podno­szenie kwalifikacji.

         Sieradzkie SCKU Województwa Łódzkiego w Sieradzu miało przy­jem­ność uczest­ni­czyć w tych targach. Zaprezentowaliśmy kierunki kształcenia naszej szkoły. Słuchacze kierunków  technik masażysta i technik usług kosmetycznych, przeprowadzili wśród  młodzieży  Szkół Ponadgimnazjalnych  pokaz techniki masażu i manicure wraz  z malowaniem paznokci.

          W przyszłym  roku również przyjedziemy  z promocją  naszej szkoły do Wieruszowa. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.Pozdrawiamy młodzież z Wieruszowa, Kępna i okolic i zapraszamy do podjęcia nauki w SCKU w Sieradzu. 

 

 

Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
Sieradzkie SCKU na Targach Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie
List Marszałka Województwa Łodzkiego
13.11.2014

Dnia 12 listopada 2014 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia z dyrektorami jednostek podległych Samorządowi. Spotkanie było podsumowaniem a jednocześnie podziękowaniem za cztery lata wytężonej, wspólnej pracy dzięki której Łódzkie nabrało prędkości.... " zachęcamy do zapoznania się z pełna treścią listu.

 

 

 

Przedszkolaki w naszej szkole
22.10.2014

           W  październiku w  Sieradzkim Centrum SCKU  Województwa Łódzkiego zostały  zorganizowane zajęcia  sportowe dla  pięciolatków z Przedszkola nr 15 w  Sieradzu.  W  obecności  rodziców, maluchy miały  świetną  okazję uczestniczenia  w pierwszej  lekcji  wychowania  fizycznego .

           Zajęcia  zostały  zorganizowane w ramach  promocji  naszej  szkoły . Opowiedzieliśmy rodzicom  o naszej  placówce, jej  kierunkach  kształcenia, rozdaliśmy  ulotki i zaprosiliśmy  do  podjęcia  nauki  w naszej placówce .

 

Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole
Przedszkolaki w naszej szkole

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy