2019

listopad

Pn

18

Wt

19

Śr

20

Cz

21

Pt

22

Sb

23

Nd

24

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
04.04.2019

#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole –
konferencja w Sieradzu

 

3 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół i Placówek Oœświatowych w Sieradzu odbyło się spotkanie "„#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole"”. Jego głównym celem było zaprezentowanie Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „"Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych"”. Odbiorcami programu są nauczyciele i uczniowie we wszystkich placówkach edukacyjnych w Polsce.

 

Gospodarzem konferencji była Pani Monika Szczepaniak –- Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oœświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

 

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Pan Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wœśród zaproszonych gośœci byli: Pan Kamil Najdzionek, Pełnomocnik ds. Obronnoœci i Ochrony Informacji Niejawnych Kuratorium Oœświaty w Łodzi; Pan Zbigniew Kręcisz, Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; Pani Kazimiera Gotkowicz, Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Wicestarosta Sieradzki; Pan Jarosław KaźŸmierczak, Wójt Gminy Sieradz; oraz Dyrektorzy i przedstawiciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek, Wojewódzkich Ośœrodków doskonalenia zawodowego, burs i innych placówek związanych z oœświatą a także uczniowie i słuchacze.

 

Jako pierwszy prelegent wystąpiła Pani Paulina Dawidczyk - Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, której wystąpienie dotyczyło ochrony danych osobowych w szkole.

 

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Marta Mikołajczyk z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która omówiła założenia Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „"Twoje dane –- Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”".

 

Ostatnim punktem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie realizacji tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych. Swoimi dośœwiadczeniami podzieliła się Pani Anna Janik ze Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

 

Patronat honorowy nad konferencją sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
#RODO w Edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - 03.04.2019r.
"SAMI SOBIE" - 29.03.2019r.
03.04.2019

29 marca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "SAMI SOBIE". Tym razem spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej w Rzechcie.

Spotkanie informacyjne Budżet Obywatelski w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu- 05.04.2019r.
03.04.2019

Spotkanie informacyjne Budżet Obywatelski w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu- 05.04.2019r.
Spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa" - 03.04.2019r.
26.03.2019

Zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
w ramach cyklu spotkań Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa".

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Zawodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Na wydarzenie organizowane w Sieradzu zaproszeni zostali przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół podstawowych, bibliotek, szkół ponadpodstawowych i nauczyciele oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli i ich konsultanci z powiatu sieradzkiego.

 

Spotkanie odbędzie 3 kwietnia (środa) 2019 r. w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu (były medyk) ul. 3 Maja nr 7.

Uroczyste otwarcie z udziałem Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych planowane jest na godz. 12.00 (przewidywany czas spotkania 2 godziny) .

 

Rejestracja uczestników od godz. 11.00.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Udział w wydarzeniu wraz z liczbą osób z danej placówki (tj. Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Nauczyciele) prosimy zgłaszać e- mailowo na adres kontakt@edukacja.sieradz.pl
do dnia 29 marca 2019 roku.

Wyniki egzaminów 22 marca 2019r.
12.03.2019

Przypominamy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie

sesja 191 będą podane

22 marca 2019 roku!

"SAMI SOBIE" - 1.03.2019r.
05.03.2019

1 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu "SAMI SOBIE". Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie zagożeń społecznych jak przemoc i uzależnienia. Spotkanie miało charakter informacyjno-integracyjny.

Deklaracje - egzamin zawodowy czerwiec-lipiec 2019
21.01.2019

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy