2019

wrzesień

Pn

23

Wt

24

Śr

25

Cz

26

Pt

27

Sb

28

Nd

29

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
25.03.2014

 26 marca 2014 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Elektrycznych w Łasku odbyły się I Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych.

Tegoroczne targi gościły około 20 wystawców z całej Polski. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 40 wystawców, w tym również nasza szkoła

Targi adresowane są przede wszystkim do młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych stojących przed wyborem kolejnego etapu kształcenia oraz osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i zapraszamy do naszej szkoły!!!

Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Łasku - 26.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
21.03.2014

18 marca 2014 roku odbyła się  V edycja Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Wieluniu. Patronat honorowy nad targami objęli Burmistrza Wielunia Janusz Antczak oraz Starosta Wieluński Andrzej Stępień.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 40 wystawców, w tym również nasza szkoła.

Targi edukacyjne są organizowane cyklicznie i stanowią jedno z przedsięwzięć, które ma realny wpływ na rzecz pobudzenia aktywności uczniów szkół ponadgimnazjalnych poszukujących informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Poprzez tę formę uczeń ma możliwość dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, która prowadzi w późniejszym efekcie do wyboru zawodu.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i zapraszamy do naszej szkoły!!!

Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
24.02.2014

 20 lutego 2014 roku w Sali C Starostwa Powiatowego odbyły się XIII Targi Edukacyjne w Sieradzu. zaprezentowało się 20 uczelni wyższych i szkół policealnych.  Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowała 20 uczelni wyższych i szkół policealnych, w tym także nasze Centrum.

 Targi edukacyjne były adresowane głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, a także do rodziców i nauczycieli. Stoisko naszego Centrum cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i zapraszamy do naszej szkoły!!!

Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 20.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 19.02.2014r.
24.02.2014

19 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli odbyły się VII Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowała blisko 30 wystawców, w tym także nasze Centrum.

Targi edukacyjne były adresowane głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, a także do rodziców i nauczycieli. Stoisko naszego Centrum cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i zapraszamy do naszej szkoły!!!

Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 19.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 19.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 19.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 19.02.2014r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 19.02.2014r.
Komunikat
27.11.2013

 

 UWAGA!!!

 

Przypominamy, że termin składania deklaracji
przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
/stary egzamin zawodowy/
w sesji letniej 2014 upływa dnia 20 grudnia 2013 roku.

Absolwenci szkoły skaładają deklaracje w sekretariacie.

Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
20.11.2013

14 listopada 2013 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP przy współpracy Hufca Pracy z Wieruszowa, Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP z Wieruszowa i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Sieradza, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie - w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, - zorganizowało IV Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie, które odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica.

Patronat nad targami objął Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek, Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki oraz lokalne media.

Celem Targów Edukacyjnych i Zawodowych było przedstawienie młodzieży z powiatu wieruszowskiego i kępińskiego, a także osobom poszukującym pracy oczekiwań pracodawców i ofert edukacyjnych uczelni wyższych. Dodatkowo targi miały za zadanie poszerzenie wiedzy na temat lokalnego, jak również europejskiego rynku pracy, wspieranie młodzieży w trakcie podejmowania przez nich dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Targi miały również na celu zapoznanie młodych osób z instytucjami, które wspierają uczniów w kształceniu ustawicznym i funkcjonowaniu na rynku pracy, a przede wszystkim prezentację szkół i kierunków, które umożliwiają zdobycie zawodu, bądź podnoszenie kwalifikacji. Targi zwróciły uwagę młodzieży uczącej się, jak również poszukującej pracy, jak ważne są nie tylko szeroko rozumiane kompetencje i wysokie kwalifikacje, ale równie istotne jest podejście człowieka do pracy.

Na Targach zaszczycili nas swoją obecnością m. in.: Wicestarosta - Mirosław Urbaś, Burmistrz Wieruszowa - Bogdan Nawrocki, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Sieradza - Karol Owczarek oraz dyrektorzy szkół i placówek samorządowych. Oficjalnego otwarcia tegorocznych Targów Edukacyjnych i Zawodowych w Wieruszowie - po wcześniejszych przemówieniach zaproszonych gości - dokonała doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Wieruszowa Aldona Hoja-Kozera.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem - udział wzięło około 600 osób.

Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Targi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie - 14.11.2013r.
Zaproszenie na wojewódzką konferencję „Zawód higienistki stomatologicznej niezbędnym elementem systemu opieki zdrowotnej”
31.10.2013

W dniu 25 listopada 2013 r. /poniedziałek/ w godz. 9,00 – 14.00 Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ  w Łodzi przy współpracy z Departamentem Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  organizuje Wojewódzką Konferencję Higieny Stomatologicznej: „Zawód higienistki stomatologicznej niezbędnym elementem systemu opieki zdrowotnej”.

Tematyka konferencji skierowana jest do  personelu  średniego szczebla pracującego w gabinetach stomatologicznych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, sala 104 pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2013 r.

Program konferencji i karta zgłoszeniowa dostępne w Plikach do pobrania.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy