2019

lipiec

Pn

15

Wt

16

Śr

17

Cz

18

Pt

19

Sb

20

Nd

21

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Kierunki kształcenia - Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
20.06.2013

 Szkoła Policealna
Samorządu Województwa Łódzkiego 
w Sieradzu

Kształci słuchaczy w formie stacjonarnej zgodnie
z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:

   

 • Technik masażysta (s)2
 • Opiekun medyczny (s)1
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (s)2
 • Opiekun osoby starszej (s)2
 • Opiekunka środowiskowa (s)2
 • Asystentka stomatologiczna (s)1
 • Terapeuta zajęciowy (s)2
 • Opiekunka dziecięca (s)2
 • Technik BHP (s)2
 • Technik usług kosmetycznych (s)2
 • Technik weterynarii (s)2
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (s)1
 • Technik sterylizacji medycznej (s)1

 

 (s) - kształcenie odbywa się wyłącznie stacjonarnie w tygodniu
 1 -  1 rok          2 – 2 lata      

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 2013r.
27.05.2013

 

W dniach 17-19 czerwca 2013 roku w budynku szkoły przeprowadzony będzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy kierunków ratownik medyczny i technik masażysta.
 
Część pisemna egzaminu odbędzie się dnia 17 czerwca 2013 roku o godz. 12.00.
 
Część praktyczna egzaminu w dniach:
 
1. 18 czerwca 2013 roku:
 
godz. 9.00 - zmiana I - ratownik medyczny
godz. 15.00 - zmiana II - ratownik medyczny
 
2. 19 czerwca 2013 roku:
 
godz. 9.00 - technik masażysta
 
Osoba przystępująca do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zobowiązana jest do posiadania dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem, oraz długopisu z czarnym wkładem.
 
Wszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego umieszczone są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

"łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców" - konferencja naukowa - 20.05.2013r.
22.05.2013

 

20 maja 2013r. w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. odbyła się konferencja naukowa „łódzkie - edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców".
 
Edukacja zawodowa to jeden z najistotniejszych elementów wykorzystania kapitału intelektualnego w regionie. Celem organizacji forum „łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców” była wymiana doświadczeń dotyczących zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. 
 
Główną ideą forum było wypracowanie relacji między przedsiębiorcami a szkołami, które będą stanowiły podstawę kształtowania szkolnictwa zawodowego, a w konsekwencji wykorzystanie kapitału intelektualnego w regionie.
 
W Forum wzieli  udział przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, środowiska naukowego oraz sektora gospodarki. 
 
„łódzkie – edukacja zawodowa szyta na miarę pracodawców” została zrealizowana we współpracy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym, w ramach Forum Naukowego będącego jednym z elementów projektu „Łódzkie intelektualne” realizowanego przez Województwo Łódzkie. Partnerem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Forum zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi.

 

 

Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
06.05.2013

18 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w promocji szkoły połączonej z pokazem pierwszej pomocy w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie.

 
Jak co roku zaprosilismy uczniów klas programowo najwyższych i zapoznaliśmy ich z naszą ofertą edukacyjną. Uczniowie w/w szkół wzieli udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz masażu leczniczego.
 
Cieszy nas duże zainteresowanie ze strony młodzieży i mamy nadzieję, że znajdzie ono odzwierciedlenie  w czasie naboru.
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi szkoły za możliwość spotkania z młodzieżą.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Lututów - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
06.05.2013

18 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w promocji szkoły połączonej z pokazem pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie.

 
Jak co roku zaprosilismy uczniów klas programowo najwyższych i zapoznaliśmy ich z naszą ofertą edukacyjną. Uczniowie w/w szkół wzieli udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz masażu leczniczego.
 
Cieszy nas duże zainteresowanie ze strony młodzieży i mamy nadzieję, że znajdzie ono odzwierciedlenie  w czasie naboru.
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi szkoły za możliwość spotkania z młodzieżą.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Złoczew - 18.04.2013r.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
06.05.2013

16 kwietniabr. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w promocji szkoły połączonej z pokazem pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli.

 
Jak co roku zaprosilismy uczniów klas programowo najwyższych i zapoznaliśmy ich z naszą ofertą edukacyjną. Uczniowie w/w szkół wzieli udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz masażu leczniczego.
 
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi szkoły za możliwość spotkania z młodzieżą.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
Promocja szkoły - Męcka Wola - 16.04.2013r.
Promocja szkoły - Warta - 12.04.2013r.
12.04.2013

12 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w promocji szkoły połączonej z pokazem pierwszej pomocy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

 
Jak co roku zaprosilismy uczniów klas programowo najwyższych i zapoznaliśmy ich z naszą ofertą edukacyjną. Uczniowie w/w szkół wzieli udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz masażu leczniczego.
 
Cieszy nas duże zainteresowanie ze strony młodzieży i mamy nadzieję, że znajdzie ono odzwierciedlenie  w czasie naboru.
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi szkoły za możliwość spotkania z młodzieżą.
Promocja szkoły - Warta - 12.04.2013r.
Promocja szkoły - Warta - 12.04.2013r.
Promocja szkoły - Warta - 12.04.2013r.
Promocja szkoły - Warta - 12.04.2013r.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy