2019

marzec

Pn

25

Wt

26

Śr

27

Cz

28

Pt

29

Sb

30

Nd

31

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
16.11.2012

W dniu 15 listopada 2012 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Sieradza, przy współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, 5-20 Hufca Pracy, Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa  w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – zorganizowało po raz trzeci Targi Edukacyjno – Zawodowe.
Patronat nad targami objął Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów Bogdan Nawrocki.

                Głównym założeniem targów edukacyjno – zawodowych jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Celem targów jest również zbliżenie młodzieży do potrzeb pracodawców, a także ukazanie możliwości poszukiwania  i podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Takie działanie umożliwia uczniom kontakt z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi oraz instytucjami, które umożliwią kontynuację nauki bądź zdobycie zatrudnienia.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
31.10.2012

Dnia 29 października 2012 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sieradzu zorganizowała ćwiczenia ratownicze, których tematem był wypadek masowy.

W ćwiczeniach tych brali udział słuchacze kierunku ratownik medyczny. Przygotowali oni profesjonalną pozorację i brali czynny udział w ćwiczeniach.

Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
26.10.2012

Dnia 25 października 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie indeksów wszystkim słuchaczom, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2012/2013.

Wiele życzeń i gratulacji oraz drobny upominek od Samorządu Uczniowskiego sprawiły, że uroczystości towarzyszył doniosły i radosny nastrój.

Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Projekty unijne...
16.10.2012

Naszej szkoła od 01. 09. 2012r. rozpoczęła realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to następujące projekty:  

 • „ Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu
 • „Czas na e-learning – efektywny program poradnictwa zawodowego on-line”

Więcej informacji o projektach znajduje się w zakładce "Projekty unijne".

Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2012r.
16.10.2012

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Oświaty.


Dziękujemy Państwu za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodzieży. Życzymy satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem, dla których jesteście.

 

                                                                                             Dyrektor i Kierownik Szkolenia Praktycznego

XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
20.09.2012

Dnia 20 września 2012 roku nauczyciele i słuchacze kierunku technik masażysta po raz kolejny zwiedzili Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi. To największe i jedyne targi o takim profilu w Polsce. Wystawcy specjalnie na nie przygotowują premiery sprzętu rehabilitacyjnego. Impreza jest skierowana do fizjoterapeutów, rehabilitantów i organizacji zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki udziałowi w targach słuchacze poznali trendy w fizykoterapii, kinezyterapii i masażu oraz kierunki rozwoju rehabilitacji medycznej.

Wyjazd miał charakter edukacyjno-integracyjny, gdyż poza zdobytą wiedzą słuchacze i nauczyciele mieli okazję lepszego pozania się.

XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
XX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi - 20.09.2012r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
04.09.2012

Dnia 3 września 2012 roku zainaugurowany został nowy rok szkolny.

 
W szkole kształcić się będą słuchacze na kierunkach:
 
 • technik masażysta
 • ratownik medyczny
 • opiekun medyczny
Życzymy wszystkim satysfakcji i zadowolenia z osiągnięć szkolnych oraz realizowanych zadań zawodowych. 

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy