2019

listopad

Pn

18

Wt

19

Śr

20

Cz

21

Pt

22

Sb

23

Nd

24

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
29.03.2013

19 marca 2013 roku odbyły się IV Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Wieluniu. To kolejne targi , po zduńskowolskich i sieradzkich, w których nasza szkoła wzieła udział.

Podczas tegorocznych targów prezentowało się blisko 30 szkół. Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, a szczególnie pokazy pierwszej pomocy i masażu. 
 
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i zapraszamy do naszej szkoły!!!
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Wieluniu - 19.03.2013r.
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
13.03.2013

UWAGA!!!

13 marca 2013 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.
Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki: 

1. nauki społeczne
2. nauki ekonomiczne
3. nauki matematyczne
4. nauki fizyczne
5. nauki chemiczne
6. nauki biologiczne
7. nauki o Ziemi
8. nauki techniczne
9. nauki medyczne
 
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu 150 tys. zł.
 
Informacje i regulamin Stypendia 2013 są dostępne w sekretariacie szkoły i wywieszone są na szkolnej tablicy ogłoszeń. 
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
06.03.2013

 W dniu 7 marca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XII edycji Sieradzkich Targów Edukacyjnych. Targi mają na celu pomóc młodzieży we właściwym  wyborze dalszej drogi edukacyjnej, zgodnie z ich zainteresowaniami.

 
Wśród wielu wystawców stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem, można było skorzystać m.in. z masażu relaksacyjnego, pomiaru ciśnienia oraz wskazówek i instruktażu udzielania pierwszej pomocy.
 
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za zainteresowanie naszą ofertą, mamy nadzieję, że wielu z Was z niej skorzysta.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Sieradzu - 07.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
06.03.2013

Już po raz szósty młodzież ze Zduńskiej Woli miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną podczas Targów Edukacyjnych, które odbyły się 6 marca 2013 roku w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. 

Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli wspierane przez Społeczną Akademię Nauk w Zduńskiej Woli.
 
Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z szeroką ofertą edukacyjną i propozycjami poszczególnych szkół, a także pomoc w odpowiednim wyborze uczelni.
 
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Targi Edukacyjne w Zduńskiej Woli - 06.03.2013r.
Uroczyste rozdanie świadectw - 18.01.2013r.
24.01.2013

18 stycznia 2013 roku słuchacze kierunku Opiekun medyczny otrzymali z rąk Pani Dyrektor i opiekuna świadectwa ukończenia szkoły. Wręczone zostały również dyplomy osobom, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywnie działali na rzecz szkoły.

 
Wszystkim uczniom gratulujemy wysokich średnich i życzymy takich samych wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Uroczyste rozdanie świadectw - 18.01.2013r.
Uroczyste rozdanie świadectw - 18.01.2013r.
Uroczyste rozdanie świadectw - 18.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
15.01.2013

 XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grał pod hasłem: " Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". 
W tym roku również uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji. Słuchacze kierunku Ratownik medyczny grali z "wielką pompą"  wraz z Sieradzkim Stowarzyszeniem Sportu Motorowego Team 50 oraz ze strażakami z PSP w Sieradzu. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji kolizji drogowej. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 13.01.2013r.
Mam Haka Na Raka
03.01.2013

Do 6 stycznia 2013 roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Polsce mogą zgłaszać swój udział w Ogólnopolskim Programie dla Młodzieży "Mam Haka na Raka".

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, składających się z od 3 do 5 uczniów oraz opiekuna. Tematem edycji będzie czerniak. Program "Mam Haka na Raka" dedykowany jest w tym roku czerniakowi, który stanowi 25 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe skóry. W okresie ostatnich 30 lat stwierdzono trzykrotny wzrost zachorowań na czerniaki.
Uczestnicy programu 4 lutego 2013 roku, w "Dzień Hakowicza" i jednocześnie Światowy Dzień Walki z Rakiem wezmą udział w marszach i happeningach promujących badania profilaktyczne. Po zakończeniu programu 11 czerwca 2013 roku w Warszawie odbędzie się Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień za udział w programie.
Organizatorem programu "Mam Haka na Raka" jest Polska Unia Onkologii, według badań której statystyka zapadalności na choroby nowotworowe na świecie wg prognoz na 2020 rok wyniesie 20.000.000 osób (w 2000 roku było to 10.000.000). W Polsce przewiduje się, że liczba osób, które zachorują na raka w 2020 roku wyniesie 160.000 (w roku 2000 była to liczba 100.000). Odsetek pacjentów podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby nowotworowej to w USA i Europie 80 proc., w Polsce - 20 proc.
 
Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. Koncepcja Mam Haka na Raka oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie z tą zasadą, program aktywizuje młodych Polaków i zachęca ich do prowadzenia działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności. Zarówno działania na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolska kampania społeczna, opracowana przez uczestników i emitowana po każdej edycji, mają szansę realnie przyczynić się do zmiany statystyk zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce, wspierając tym samym Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program wnosi nową jakość do polskiej ochrony i promocji zdrowia, w sposób naturalny wykorzystując potencjał młodego pokolenia – m.in. siłę perswazji, niekonwencjonalny sposób myślenia czy potrzebę aktywnego współtworzenia otaczającej rzeczywistości. Program, realizowany równolegle do roku szkolnego, ma charakter cykliczny. Każda z edycji dedykowana jest innemu nowotworowi.
 
www.mamhakanaraka.pl
Mam Haka Na Raka

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy