2019

lipiec

Pn

15

Wt

16

Śr

17

Cz

18

Pt

19

Sb

20

Nd

21

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Mam Haka Na Raka
03.01.2013

Do 6 stycznia 2013 roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Polsce mogą zgłaszać swój udział w Ogólnopolskim Programie dla Młodzieży "Mam Haka na Raka".

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, składających się z od 3 do 5 uczniów oraz opiekuna. Tematem edycji będzie czerniak. Program "Mam Haka na Raka" dedykowany jest w tym roku czerniakowi, który stanowi 25 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe skóry. W okresie ostatnich 30 lat stwierdzono trzykrotny wzrost zachorowań na czerniaki.
Uczestnicy programu 4 lutego 2013 roku, w "Dzień Hakowicza" i jednocześnie Światowy Dzień Walki z Rakiem wezmą udział w marszach i happeningach promujących badania profilaktyczne. Po zakończeniu programu 11 czerwca 2013 roku w Warszawie odbędzie się Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień za udział w programie.
Organizatorem programu "Mam Haka na Raka" jest Polska Unia Onkologii, według badań której statystyka zapadalności na choroby nowotworowe na świecie wg prognoz na 2020 rok wyniesie 20.000.000 osób (w 2000 roku było to 10.000.000). W Polsce przewiduje się, że liczba osób, które zachorują na raka w 2020 roku wyniesie 160.000 (w roku 2000 była to liczba 100.000). Odsetek pacjentów podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby nowotworowej to w USA i Europie 80 proc., w Polsce - 20 proc.
 
Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. Koncepcja Mam Haka na Raka oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie z tą zasadą, program aktywizuje młodych Polaków i zachęca ich do prowadzenia działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności. Zarówno działania na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolska kampania społeczna, opracowana przez uczestników i emitowana po każdej edycji, mają szansę realnie przyczynić się do zmiany statystyk zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce, wspierając tym samym Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program wnosi nową jakość do polskiej ochrony i promocji zdrowia, w sposób naturalny wykorzystując potencjał młodego pokolenia – m.in. siłę perswazji, niekonwencjonalny sposób myślenia czy potrzebę aktywnego współtworzenia otaczającej rzeczywistości. Program, realizowany równolegle do roku szkolnego, ma charakter cykliczny. Każda z edycji dedykowana jest innemu nowotworowi.
 
www.mamhakanaraka.pl
Mam Haka Na Raka
Wesołych Świąt !
18.12.2012

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
 przyniesie spokój i radość.
 Niech Każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
 żyje własnym pięknem, a Nowy Rok
 obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia wszystkich marzeń

Życzy

Dyrektor
Barbara Milak

wraz z pracownikami Szkoły Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Festyn "Wsparcie dla lokalnej społeczności" w Galerii DEKADA - dn. 06.12.2012r.
11.12.2012

6 grudnia 2012r. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu brała udział w festynie zorganizowanym przez TESCO pod hałsem "Wsparcie dla lokalnej społeczności".

W czasie mitingu słuchacze kierunku ratownik medyczny dokonywali bezpłatnych pomiarów tętna i cisnienia krwi. Uczyli także czynności ratunkowych dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Technik masażysta zaprezentował techniki masażu sportowego, leczniczego i relaksacyjnego.
Festyn
Festyn
Festyn
Festyn
XIII edycja Góry Grosza
11.12.2012

 W dniach 26.11.-07.12.2012 roku słuchacze szkoły włączyli się w coroczną akcję Góra Grosza, organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Maria Lewandowska dziękuje młodzieży naszej szkoły  za zbiórkę „grosików” na tak szczytny cel. Pieniądze zostaną przesłane zgodnie z Regulaminem akcji  do Towarzystwa "Nasz Dom". 

XIII edycja Góry Grosza
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - styczeń 2013r.
23.11.2012

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy kierunku opiekun medyczny przeprowadzony będzie w budynku szkolnym w następujących terminach:

Część pisemna egzaminu odbędzie się dnia 15 stycznia 2013r. roku o godz. 12.00.

Część praktyczna egzaminu w dniach:

1. 31 stycznia 2013 roku:

    godz. 9.00 - zmiana I
    godz. 14.00 - zmiana II

2. 1 lutego 2013 roku:

    godz. 9.00 - zmiana I
    godz. 14.00 - zmiana IIWszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego umieszczone są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
16.11.2012

W dniu 15 listopada 2012 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Sieradza, przy współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, 5-20 Hufca Pracy, Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa  w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – zorganizowało po raz trzeci Targi Edukacyjno – Zawodowe.
Patronat nad targami objął Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów Bogdan Nawrocki.

                Głównym założeniem targów edukacyjno – zawodowych jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Celem targów jest również zbliżenie młodzieży do potrzeb pracodawców, a także ukazanie możliwości poszukiwania  i podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Takie działanie umożliwia uczniom kontakt z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi oraz instytucjami, które umożliwią kontynuację nauki bądź zdobycie zatrudnienia.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
31.10.2012

Dnia 29 października 2012 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sieradzu zorganizowała ćwiczenia ratownicze, których tematem był wypadek masowy.

W ćwiczeniach tych brali udział słuchacze kierunku ratownik medyczny. Przygotowali oni profesjonalną pozorację i brali czynny udział w ćwiczeniach.

Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy