2019

wrzesień

Pn

23

Wt

24

Śr

25

Cz

26

Pt

27

Sb

28

Nd

29

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

XIII edycja Góry Grosza
11.12.2012

 W dniach 26.11.-07.12.2012 roku słuchacze szkoły włączyli się w coroczną akcję Góra Grosza, organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Maria Lewandowska dziękuje młodzieży naszej szkoły  za zbiórkę „grosików” na tak szczytny cel. Pieniądze zostaną przesłane zgodnie z Regulaminem akcji  do Towarzystwa "Nasz Dom". 

XIII edycja Góry Grosza
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - styczeń 2013r.
23.11.2012

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy kierunku opiekun medyczny przeprowadzony będzie w budynku szkolnym w następujących terminach:

Część pisemna egzaminu odbędzie się dnia 15 stycznia 2013r. roku o godz. 12.00.

Część praktyczna egzaminu w dniach:

1. 31 stycznia 2013 roku:

    godz. 9.00 - zmiana I
    godz. 14.00 - zmiana II

2. 1 lutego 2013 roku:

    godz. 9.00 - zmiana I
    godz. 14.00 - zmiana IIWszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego umieszczone są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
16.11.2012

W dniu 15 listopada 2012 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Sieradza, przy współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, 5-20 Hufca Pracy, Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wieruszowa  w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – zorganizowało po raz trzeci Targi Edukacyjno – Zawodowe.
Patronat nad targami objął Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów Bogdan Nawrocki.

                Głównym założeniem targów edukacyjno – zawodowych jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Celem targów jest również zbliżenie młodzieży do potrzeb pracodawców, a także ukazanie możliwości poszukiwania  i podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Takie działanie umożliwia uczniom kontakt z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi oraz instytucjami, które umożliwią kontynuację nauki bądź zdobycie zatrudnienia.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
III Targi Edukacyjne w Wieruszowie - 15.11.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
31.10.2012

Dnia 29 października 2012 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sieradzu zorganizowała ćwiczenia ratownicze, których tematem był wypadek masowy.

W ćwiczeniach tych brali udział słuchacze kierunku ratownik medyczny. Przygotowali oni profesjonalną pozorację i brali czynny udział w ćwiczeniach.

Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Ćwiczenia ratownicze PSP w Sieradzu - 29.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
26.10.2012

Dnia 25 października 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie indeksów wszystkim słuchaczom, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2012/2013.

Wiele życzeń i gratulacji oraz drobny upominek od Samorządu Uczniowskiego sprawiły, że uroczystości towarzyszył doniosły i radosny nastrój.

Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Uroczyste wręczenie indeksów - 25.10.2012r.
Projekty unijne...
16.10.2012

Naszej szkoła od 01. 09. 2012r. rozpoczęła realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są to następujące projekty:  

 • „ Kompetencje kluczowe – klucz do sukcesu
 • „Czas na e-learning – efektywny program poradnictwa zawodowego on-line”

Więcej informacji o projektach znajduje się w zakładce "Projekty unijne".

Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2012r.
16.10.2012

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Oświaty.


Dziękujemy Państwu za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodzieży. Życzymy satysfakcji z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem, dla których jesteście.

 

                                                                                             Dyrektor i Kierownik Szkolenia Praktycznego

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy