2019

wrzesień

Pn

23

Wt

24

Śr

25

Cz

26

Pt

27

Sb

28

Nd

29

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
24.06.2011

Dnia 22 czerwca 2011 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

Słuchacze kierunków ratownik medyczny i technik msażysta otrzymali z rąk Pani Dyrektor i opiekunów świadectwa ukończenia szkoły. Wręczone zostały również dyplomy i nagrody książkowe osobom, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywnie działali na rzecz szkoły.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły składamy podziękowania za całoroczną pracę i jednocześnie życzymy by nadchodzęcy okres wakacji był czasem wypoczynku i radości.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
Festyn Rodzinny - 04.06.2011r.
24.06.2011

W dniu 4 czerwca 2011 roku słuchacze kierunku ratownik medyczny wraz z opiekunem mgr Marią Lewandowską uczestniczyli w "Festynie Rodzinnym" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 w Sieradzu.

W czasie trwania festynu młodzież naszej szkoły prowadziła edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy a także uczyła czynności ratunkowych dotyczących wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci.

Festyn Rodzinny - 04.06.2011r.
Festyn Rodzinny - 04.06.2011r.
Festyn Rodzinny - 04.06.2011r.
TVP - "Spróbuj zmienić swoje życie" - 19.06.2011r.
09.09.2011
X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego - 27.05.2011r.
31.05.2011

W dniu 27 maja 2011 roku w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbył się X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

 • Tomasz Błaszczyk - uczeń II roku kierunku ratownik medyczny
 • Piotr Galewicz - uczeń I roku kierunku ratownik medyczny
 • Eliza Tworek - uczennica II roku kierunku technik masażysta.

Opiekunem grupy była mgr Halina Żarnecka, która przygotowywała słuchaczy z zakresu wiedzy i sprawnego udzielania pierwszej pomocy. Za przygotowanie fizyczne i jak najszybsze pokonanie toru przeszkód odpowiedzielny był mgr Radosław Milak.

Spośród dziewięciu startującychdrużyn, nasza zdobyła III miejsce, a w nagrodę każdy z reprezentantów otrzymała cenny upominek.

Gratulujemy !

X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego - 27.05.2011r.
X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego - 27.05.2011r.
X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego - 27.05.2011r.
X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego - 27.05.2011r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 2011r.
25.05.2011

W dniach 13-16 czerwca 2011 roku w budynku szkoły przeprowadzony będzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy kierunków ratownik medyczny i technik masażysta.

Część pisemna egzaminu odbędzie się dnia 13 czerwca 2011 roku o godz. 12.00.

Część praktyczna egzaminu w dniach:

1. 14 czerwca 2011 roku:

 • godz. 9.00 - zmiana I - ratownik medyczny
 • godz. 15.00 - zmiana II - ratownik medyczny

2. 15 czerwca 2011 roku:

 • godz. 9.00 - zmiana I - ratownik medyczny i technik masażysta
 • godz. 15.00 - zmiana II - ratownik medyczny

3. 16 czerwca 2011 roku:

 • godz. 9.00 - zmiana I - ratownik medyczny


Wszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego umieszczone są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 18.05.2011r.
23.05.2011

W dniu 18 maja odbyła się wycieczka dydaktyczna do Łodzi zorganizowana dla uczniów kierunków: opiekun medyczny i  technik masażysta klasa I i II.

Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzenie Muzeum Historii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest to jedyne  w Polsce muzeum gromadzące, oprócz eksponatów związanych z medycyną cywilną, również zbiory dotyczące historii wojskowej służby zdrowia.
Na powierzchni 800m. kw. zgromadzono eksponaty związane z wojskową służbą zdrowia i historią medycyny. Obrazy, starodruki, czasopisma, dokumenty, mundury, dioramy oraz narzędzia i sprzęt medyczny pozwolił zwiedzającym dokonać analizy postępu w dziedzinie  medycyny.

Kolejnym punktem programu była wizyta Niepublicznym Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator”. Nowoczesna placówka wyposażona w sprzęt najnowszej generacji pozwoliła uczniom na poparcie i wzbogacenie zdobytej wiedzy teoretycznej praktyką. Zwiedzający mogli przyjrzeć się sprzętom do ćwiczeń fizjoterapeutycznych z kinezyterapią i fizykoterapią. Ośrodek wyposażony jest także w gabinety hydroterapii oraz pracownię krioterapii ogólnoustrojowej z najnowocześniejszą komorą niskich temperatur, w której czynnikiem chłodzącym jest ciekły azot. Kilku z naszych uczniów poddało sie zabiegowi krioterapii, co okazało się dla nich niezwykłym doświadczeniem. Duże zainteresowanie  wzbudziła jedna z sześciu w Polsce Komora Hiperbaryczna, której zabieg przyśpiesza gojenie, a w pewnych sytuacjach może nawet ratować życie. Uczniowie mogli zasiąść w fotelach komory i wysłuchać krótką prelekcje dotyczącą niezwykłego działania komory.

Wycieczka w pełni spełniła oczekiwanie uczniów,  dydaktycznie wzbogacając ich w nową wiedzę i doświadczenia związane z ich przyszłym zawodem., wychowawczo natomiast przyczyniła się do integracji grup i  postaw koleżeńskich.

Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 18.05.2011r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 18.05.2011r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 18.05.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
11.03.2011

Dnia 4 marca 2011 roku w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego Nr 2 w Łodzi odbył się      I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich Szkół Policealnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. W zawodach brało udział 6 drużyn. Drużyna z naszej szkoły przygotowana przez nauczyciela wychowania fizycznego mgr Radosława Milaka składała się z następujących osób:

1. Galewicz Piotr - kierunek ratownik medyczny I rok
2. Kiełbaska Wojciech  - kierunek ratownik medyczny I rok
3. Mańka Jakub - kierunek ratownik medyczny I rok
4. Kosecki Bartłomiej -  kierunek ratownik medyczny I rok
5. Więzowski Łukasz - kierunek ratownik medyczny I rok
6. Błaszczyk Tomasz - kierunek ratownik medyczny II rok
7. Jędrzejczak Rafał - kierunek ratownik medyczny II rok
8. Mrowiński Marcin - kierunek ratownik medyczny II rok
9. Pluta Adrian - kierunek ratownik medyczny II rok
10. Lazarek Daniel - kierunek technik masażysta I rok

Po zaciętych rozgrywkach, przy dopingu licznych kibiców reprezentanci szkoły "wywalczyli" III miejsce.
W nagrodę drużyna otrzymała dyplom i puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw.

I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.
I Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Męskich - 04.03.2011r.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy