2019

lipiec

Pn

15

Wt

16

Śr

17

Cz

18

Pt

19

Sb

20

Nd

21

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Wyniki Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
09.09.2010

W miesiącu czerwcu odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów kierunku asystentka stomatologiczna, technik masażysta i ratownik medyczny.

Do egzaminu przystąpiło:

 • 21 osób kierunku asystentka stomatologiczna,
 • 14 osób kierunku technik masażysta,
 • 21 osób kierunku ratownik medyczny.

Dyplomy po egzaminie otrzymało:

 • 19 osób kierunku asystentka stomatologiczna, co stanowi 90.5%,
 • 12 osób kierunku technik masażysta, co stanowi 85.7%,
 • 21 osób ratownik medyczny, co stanowi 100%.

Wysoka zdawalność cieszy pedagogów jak też absolwentów.

Gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych.

Wakacje !!!
05.07.2010

Dnia 25 czerwca 2010 roku o godz. 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego przez słuchaczy kierunków ratownik medyczny, technik masażysta oraz asystentka stomatologiczna była jednocześnie podsumowaniem ich naukowego dorobku a także momentem pożegnania z kolegami, wychowawcami i dyrekcją.

Słuchacze z rąk Pani Dyrektor oraz opiekunów otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i klasy otrzymali nagrody książkowe.

Wszystkim pracownikom oraz słuchaczom życzymy spokojnego wypoczynku, abyście mogli wrócić po wakacjach z nowymi siłami do dalszej pracy w nowym roku szkolnym.

Wakacje !!!
Wakacje !!!
Wakacje !!!
Wakacje !!!
Wakacje !!!
Wakacje !!!
Akcja "Razem możemy wiele" w Warcie - 21.06.2010r.
06.07.2010

W dniu 21 czerwca 2010 roku  słuchacze kierunku ratownik medyczny wraz z opiekunem mgr Marią Lewandowską uczestniczyli w akcji pod haslem "Razem możemy wiele" zorganizowanej w Warcie przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych.

W czasie trwania akcji młodzież naszej szkoły prowadziła edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach a także uczyła czynności ratunkowych dotyczących wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci.

IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego - 18.06.2010r.
18.06.2010

W dniu 18 czerwca 2010 roku w Szkole Policealnej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi odbył się IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego dla Młodzieży Szkół Policealnych Samorzędu Województwa Łódzkiego.

W konkrursie brało udział 9 trzyosobowych drużyn reprezentujących następujące szkoły:

- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu;
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;
- Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi;
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu;
- Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi;
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
- Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu;
- Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu;
- IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi.


Tabela wyników ukształtowała się następująco:

I miejsce - Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi.
II miejsce - Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
III miejsce - Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.


W skład naszej drużyny wchodzili słuchacze kierunku ratownik medyczny:

 1. Tomasz Błaszczyk
 2. Emil Maciaszczyk
 3. Elżbieta Mikołajczyk

Opiekunem grupy była mgr Halina Żarnecka.

Konkurs przebiegał w serdecznej i przyjaznej atmosferze oraz w duchu sportowej rywalizacji, a uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego - 18.06.2010r.
IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego - 18.06.2010r.
IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego - 18.06.2010r.
IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego - 18.06.2010r.
IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Sprawności Fizycznej w Zakresie Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego - 18.06.2010r.
Festyn Rodzinny w Zduńskiej Woli - 13.06.2010r.
06.07.2010

W dniu 13 czerwca 2010 roku w Zduńskiej Woli odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Słuchacze kierunku ratownik medyczny przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Medycyny Ratunkowej z Sieradza prowadzili edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Akcja ta połączona została z promocją szkoły w środowisku lokalnym.

Miting "Ratujemy życie i pomagamy" - 8.06.2010r.
06.07.2010

W dniu 8 czerwca 2010 roku po raz drugi uczniowie i nauczyciele Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu zorganizowali miting pod hasłem "Ratujemy życie i pomagamy".

W czasie mitingu słuchacze kierunku ratownik medyczny dokonywali bezpłatnych pomiarów tętna, cisnienia krwi oraz poziomu glukozy. Uczyli także czynności ratunkowych dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zostanie wpisana do kalendarza akcji prowadzonych przez szkołę na stałe.

Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2010r.
17.05.2010

W dniach 21, 22 i 23 czerwca 2010 roku w budynku szkoły przeprowadzony będzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy kierunków ratownik medyczny, technik masażysta i asystentka stomatologiczna.

Część pisemna egzaminu odbędzie się dnia 21 czerwca 2010 roku o godz. 12.00.

Część praktyczna egzaminu:

- ratownik medyczny w dniu 22 czerwca 2010 roku:

 • godz. 9.00 – zmiana I
 • godz. 15.00 – zmiana II

- technik masażysta i asystentka stomatologiczna w dniu 23 czerwca 2010 roku o godz. 9.00.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego umieszczane są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy