2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

"Dni Rodziny" w Zduńskiej Woli - 30.05.2009r.
19.06.2009

W dniu 30 maja 2009r. słuchacze Naszej szkoły wzięli udział w pokazie pomocy przedmedycznej podczas „Dnia Rodziny” organizowanego pod hasłem „O zdrowie dbamy – z rodziną sport uprawiamy” przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Zduńskiej Woli.

Demonstrowali technikę wykonywania czynności ratujących życie oraz udzielania I pomocy w nagłych zdarzeniach.

W ćwiczeniach uczestniczyli uczniowie szkoły, ich rodzice oraz zaproszeni goście.

21.05.2009

SZKOŁA POLICEALNA
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU
ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 na następujące kierunki:

 • RATOWNIK MEDYCZNY
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • DIETETYK
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – NOWY KIERUNEK!!!
 • OPIEKUN MEDYCZNY – NOWY KIERUNEK!!!
 • ASYSTENTKA    STOMATOLOGICZNA – NOWY KIERUNEK!!!

 

Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła planuje uruchomienie kształcenia
na kierunkach budowlanych takich jak:

 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • DEKARZ
 • MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH
 • MALARZ – TAPECIARZ
 • TECHNIK BUDOWNICTWA
 • TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Jesteśmy szkołą publiczną,dzienną,
CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2009r.
21.05.2009

W dniach 15 i 16 czerwca 2009 roku w budynku szkoły przeprowadzony będzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy kierunków ratownik medyczny i technik masażysta.

Część pisemna egzaminu odbędzie się dnia 15 czerwca 2009 roku o godz. 12.00.

Część praktyczna egzaminu w dniu 16 czerwca 2009 roku:

 • godz. 9.00 – zmiana I - ratownik medyczny i technik masażysta
 • godz. 15.00 – zmiana II - ratownik medyczny

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego umieszczane są na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Miting "Ratujemy życie i pomagamy" - 05.05.2009r.
20.05.2009

W dniu 5 maja 2009 roku w godz. 10.00 - 16.00 uczniowie i nauczyciele Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu zorganizowali miting pod hasłem „Ratujemy życie i pomagamy”.

W czasie mitingu słuchacze kierunku ratownik medyczny nieodpłatnie wykonywali pomiary tętna, ciśnienia krwi i poziomu cukru. Udzielali również indywidualnych instruktaży, dotyczących wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, a także udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Stoisko na Placu Wojewódzkim odwiedziło wielu mieszkańców Sieradza i okolic oraz Prezydent Miasta Sieradza Pan Jacek Walczak.
Akcja ta połączona została z promocją szkoły w środowisku lokalnym i dzięki obecności radia, prasy
i telewizji informacja o ofercie kształcenia w następnym roku szkolnym mogła dotrzeć do licznego grona odbiorców.

Taka otwarta forma prezentacji szkoły zostanie wpisana do corocznego kalendarza imprez organizowanych przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
17.04.2009

W dniu 5 marca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VIII edycji Sieradzkich Targów Edukacyjnych. Targi mają na celu pomóc młodzieży we właściwym  wyborze dalszej drogi edukacyjnej, zgodnie z ich zainteresowaniami.

Wśród wielu wystawców stoisko naszej szkoły cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, można było skorzystać m.in. z masażu relaksacyjnego, pomiaru ciśnienia oraz wskazówek i instruktażu udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim odwiedzającym i zapraszamy za rok.

Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
20.05.2009

W  dniu  4 marca  2009 roku słuchacze  kierunku ratownik  medyczny I i II rok,  zwiedzali  Ośrodek Profilaktyki
i Rehabilitacji oraz Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej „CREATOR” Sp. z o.o. w Łodzi a także Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 4 w Łodzi.

Łódzki Ośrodek „Creator” posiada bogatą bazę sprzętu rehabilitacyjnego. Słuchacze naszej szkoły mieli okazję zobaczyć m.in. najnowocześniejszą w Polsce komorę kriogeniczną i jedną z nielicznych w naszym kraju komorę tlenoterapii hiperbarycznej.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poznali specjalistyczny sprzęt i środki stosowane w ratownictwie chemicznym. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz umiejętności psów ratowniczych wyszkolonych do poszukiwania osób zaginionych.

Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Edukacja zdrowotna w zakresie pomocy przedmedycznej
20.05.2009

Jak co roku w marcu słuchacze pod kierunkiem nauczycieli Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu prowadzą edukację zdrowotną w zakresie pomocy przedmedycznej w szkołach ponadgimnazjalnych w Sieradzu i okolicznych miejscowościach.

Podczas pokazu prezentowana była resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez młodzież kierunku ratownik medyczny oraz pokaz masażu mięśni przez technika masażystę.
Dzięki tym wyjazdom młodzież szkół doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz ma możliwość wykonywania zabiegów reanimacyjnych na specjalistycznym sprzęcie ratowniczym.
Spotkania odbywają się w atmosferze koleżeńskiej, sprzyjającej otwartości i bezpośredniości w zadawaniu pytań i podczas ćwiczeń.
Młodzież tych szkół ma możliwość poznać specyfikę zawodów znajdujących się w ofercie edukacyjnej naszej szkoły.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy