2019

wrzesień

Pn

23

Wt

24

Śr

25

Cz

26

Pt

27

Sb

28

Nd

29

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Miting "Ratujemy życie i pomagamy" - 05.05.2009r.
20.05.2009

W dniu 5 maja 2009 roku w godz. 10.00 - 16.00 uczniowie i nauczyciele Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu zorganizowali miting pod hasłem „Ratujemy życie i pomagamy”.

W czasie mitingu słuchacze kierunku ratownik medyczny nieodpłatnie wykonywali pomiary tętna, ciśnienia krwi i poziomu cukru. Udzielali również indywidualnych instruktaży, dotyczących wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, a także udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Stoisko na Placu Wojewódzkim odwiedziło wielu mieszkańców Sieradza i okolic oraz Prezydent Miasta Sieradza Pan Jacek Walczak.
Akcja ta połączona została z promocją szkoły w środowisku lokalnym i dzięki obecności radia, prasy
i telewizji informacja o ofercie kształcenia w następnym roku szkolnym mogła dotrzeć do licznego grona odbiorców.

Taka otwarta forma prezentacji szkoły zostanie wpisana do corocznego kalendarza imprez organizowanych przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Miting
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
17.04.2009

W dniu 5 marca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VIII edycji Sieradzkich Targów Edukacyjnych. Targi mają na celu pomóc młodzieży we właściwym  wyborze dalszej drogi edukacyjnej, zgodnie z ich zainteresowaniami.

Wśród wielu wystawców stoisko naszej szkoły cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, można było skorzystać m.in. z masażu relaksacyjnego, pomiaru ciśnienia oraz wskazówek i instruktażu udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim odwiedzającym i zapraszamy za rok.

Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Targi edukacyjne w Sieradzu - 05.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
20.05.2009

W  dniu  4 marca  2009 roku słuchacze  kierunku ratownik  medyczny I i II rok,  zwiedzali  Ośrodek Profilaktyki
i Rehabilitacji oraz Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej „CREATOR” Sp. z o.o. w Łodzi a także Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 4 w Łodzi.

Łódzki Ośrodek „Creator” posiada bogatą bazę sprzętu rehabilitacyjnego. Słuchacze naszej szkoły mieli okazję zobaczyć m.in. najnowocześniejszą w Polsce komorę kriogeniczną i jedną z nielicznych w naszym kraju komorę tlenoterapii hiperbarycznej.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej poznali specjalistyczny sprzęt i środki stosowane w ratownictwie chemicznym. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz umiejętności psów ratowniczych wyszkolonych do poszukiwania osób zaginionych.

Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Wycieczka dydaktyczna do Łodzi - 04.03.2009r.
Edukacja zdrowotna w zakresie pomocy przedmedycznej
20.05.2009

Jak co roku w marcu słuchacze pod kierunkiem nauczycieli Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu prowadzą edukację zdrowotną w zakresie pomocy przedmedycznej w szkołach ponadgimnazjalnych w Sieradzu i okolicznych miejscowościach.

Podczas pokazu prezentowana była resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez młodzież kierunku ratownik medyczny oraz pokaz masażu mięśni przez technika masażystę.
Dzięki tym wyjazdom młodzież szkół doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz ma możliwość wykonywania zabiegów reanimacyjnych na specjalistycznym sprzęcie ratowniczym.
Spotkania odbywają się w atmosferze koleżeńskiej, sprzyjającej otwartości i bezpośredniości w zadawaniu pytań i podczas ćwiczeń.
Młodzież tych szkół ma możliwość poznać specyfikę zawodów znajdujących się w ofercie edukacyjnej naszej szkoły.

Targi rehabilitacyjne w Łodzi - 25.09.2008r.
20.05.2009

W dniu 25 września 2008r słuchacze kierunku Technik Masażysta uczestniczyli w XVI Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi.

Byliśmy naprawdę mile zaskoczeni, zarówno liczbą wystawców, jak i zwiedzających.
Wśród stoisk można było znaleźć nowoczesny sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt   medyczny,   sprzęt   ratunkowy,  odzież    i    wyposażenie   ochronne,   pomoce   dla   słabowidzących
i niewidomych, pomoce dla niesłyszących oraz pomoce dla osób niemych i z zaburzeniami mowy.
Zwiedzający zostali zapoznani z najnowocześniejszymi osiągnięciami z dziedziny profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Szeroką ofertę przedstawili również producenci sprzętu wspomagającego niepełnosprawnych w codziennym życiu.

Słuchacze podczas targów korzystali z niepowtarzalnej okazji przetestowania dostępnego na rynku sprzętu,
z darmowych masaży oraz mogli uzyskać poradę dotyczącą na przykład tego, jak zaradzić bólom kręgosłupa.
Po wyczerpującym zwiedzaniu czas wolny i powrót do szkoły.

Targi rehabilitacyjne w Łodzi - 25.09.2008r.
Targi rehabilitacyjne w Łodzi - 25.09.2008r.
Targi rehabilitacyjne w Łodzi - 25.09.2008r.
Targi rehabilitacyjne w Łodzi - 25.09.2008r.
"Akcja Kalendarz" 2008r.
18.04.2009

W grudniu 2008 roku słuchacze Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu po raz ósmy wzięli udział w corocznej „Akcji Kalendarz”, której organizatorem jest Społeczny Komitet Pomocy Dzieciom.

Calem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz wychowanków domów dziecka. Młodzież pozyskuje środki finansowe poprze dystrybucję wśród mieszkańców Sieradza specjalnie wydanych kalendarzy.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i entuzjazmowi naszych słuchaczy akcja cieszy się dużym uznaniem
i aprobatą wśród mieszkańców miasta.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy