2018

listopad

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym – „Zabytek Poznany”
13.09.2017

 Jeżeli:

- Twoją pasją są zabytki oraz edukacja historyczna,
- jesteś właścicielem obiektu zabytkowego lub nim zarządzasz,
- pracujesz z ludźmi, którzy interesują się przeszłością oraz popularyzacją wiedzy o zabytkach,
- dziedzictwo wokół Ciebie nie jest Ci obojętne,
 
to zapraszamy Cię do Ogólnopolskiego Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym – „Zabytek Poznany”.
 
Jego celem jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków. Chcemy nagradzać i promować najlepszą działalność edukacyjną w tym zakresie prowadzoną przez zarządców i posiadaczy zabytków, a także osoby współpracujące z nimi.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie projekty, które:
- rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 roku;
- upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
- przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
- były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków. 
 
Obowiązują następujące kategorie:
- prelekcje, wykłady, warsztaty,
- aktywności plenerowe,
- wystawy i projekty multimedialne.
 
Na autorów najlepszych projektów czekają nagrody:
I miejsce -20.000,00 zł 
II miejsce ‐ 15.000,00 zł 
III miejsce ‐ 10.000,00 zł 
wyróżnienie - 5.000,00 zł 
 
Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 29 września 2017 r. na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na Projekt edukacyjny Zabytek Poznany”.
 
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku. 
 
Głównym organizatorem konkursu „Zabytek Poznany” jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem procedury konkursowej jest natomiast Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
Kontakt z organizatorem, regulamin konkursu i pliki do pobrania dostępnę są: 
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476
Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym – „Zabytek Poznany”
Informacja
12.09.2017

Drodzy Słuchacze,


Informujemy, że są już
Suplementy do Dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

Zapraszamy po ich odbiór.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
03.09.2017

 Drodzy Słuchacze,

Przypominamy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się
4 września 2017 roku o godzinie 9.00

Zapraszamy wszystkich słuchaczy !

 

Od 1 września 2017 roku - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
31.08.2017

Uchwałą Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 marca 2017r. 

 

tworzy się z dniem 1 września 2017 roku


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
w skład którego wchodzą:

 • Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz
 • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.


Dyrektorem  Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu jest Pani Monika Szczepaniak.

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń - luty 2018
29.08.2017

WAŻNA INFORMACJA!!!

 

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku  -
deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń –- luty 2018 r. należy składać w terminie
do dnia 9 wrzeœśnia 2017 r.

TO JUŻ DZIŚ! WYNIKI EGZAMINÓW!!!
25.08.2017

 

DRODZY SŁUCHACZE,

PRZYPOMINAMY, DZISIAJ WYNIKI EGZAMINU!!!!

Rekrutacja - informacje
05.07.2017

Zakończył się termin skladania wniosków a tym samym Komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki w naszej szkole. Listy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności przedłożenia oryginału potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego. W celu uzupełnienia dokumentów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
 
Osoby, które chcą rozpocząć naukę w naszej szkole zapraszamy do złożenia dokumentów w postępowaniu uzupełniającym.
 
Zachęcamy do podjęcia nauki w Sieradzkim Centrum. Jesteśmy szkołą BEZPŁATNĄ. Kształcimy młodzież i osoby dorosłe, w systemie stacjonarnym oraz zaocznym.
 
 
BĄDŹ ZAWODOWCEM. WYBIERZ WŁAŚCIWY KIERUNEK. ZDOBĄDŹ Z NAMI NOWY ZAWÓD.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
mszsieradz@poczta.onet.pl
szp@szp.edu.pl

Partnerzy