2019

listopad

Pn

18

Wt

19

Śr

20

Cz

21

Pt

22

Sb

23

Nd

24

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Doradztwo zawodowe

Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces.
                                                                                                           Walden Thoreau

 Doradca zawodowy udziela informacji i pomocy w zakresie:

 • planowania drogi edukacyjnej i rozwoju zawodowego;
 • planowania kariery zawodowej;
 • zbadania predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 • rozpoznania krajowego i europejskiego rynku pracy pod kątem posiadanych przez ucznia/słuchacza predyspozycji zawodowych
 • zapoznania z metodami aktywnego poszukiwania pracy;
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacji na temat  form zatrudnienia oraz przepisów prawa pracy;
 • informacji związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

 Doradca zawodowy: mgr Małgorzata Presia

 Godziny pracy szkolnego doradcy zawodowego:
Wtorek -  8.00 - 12.30          Środa - 8.00 – 10.30
Czwartek- 14.00 - 16.30      Piątek- 10.00-15.30

"Każdy ma szansę na stworzenie siebie.
Wszystko, co jest nam do tego potrzebne,
znajduje się w nas samych:
samoświadomość, wola, wyobraźnia,
sumienie i intuicja."
Iwona Majewska-Opiełka

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy