2019

październik

Pn

21

Wt

22

Śr

23

Cz

24

Pt

25

Sb

26

Nd

27

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Kursy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy - R.3.Prowadzenie produkcji rolniczej

SIERADZKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU

Ogłasza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach zawodu

Technik rolnik – kwalifikacja

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Nauka w systemie zaocznym!!!

Jesteœś osobą przedsiębiorczą i kreatywną. Wiążesz swoją przyszłoœść z pracą i życiem na wsi. Chcesz profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą? Starasz się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Młody Rolnik a nie posiadasz wymaganego wykształcenia rolniczego!
BądźŸ zawodowcem, rozpocznij naukę – ten kurs jest dla Ciebie!!!

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił: •

 • wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roœlinnej i zwierzęcej,
 • obsługiwać œśrodki techniczne stosowane w rolnictwie,
 • prowadzić produkcję rolniczą i zwierzęcą.

ARiMR przypomina „młodym rolnikom” o uzupełnieniu wykształcenia, bez niego możesz nie dostać dotacji lub pomocy finansowej – (czytaj więcej: www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/arimr-przypomina-mlodym-rolnikom-o-uzupelnieniu-wyksztalcenia.html )

Co daje Ci ukończenie tego kursu?
Oczywiśœcie możliwoœść dalszego rozwoju! •

 • Posiadając śœwiadectwo ukończenia kursu z kwalifikacji R.3. możesz ukończyć drugi kurs z kwalifikacji:
 • - R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Wtedy kursant uzyskuje tytuł Technika agrobiznesu, albo
 • - R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Kursant uzyskuje tytuł Technika rolnika.
 • Możliwoœść podejœścia do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a po jego zdaniu, szansę podjęcia pracy jako Rolnik, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (43) 822 44 12

Nie zwlekaj, zdobądźŸ zawód.

PRZYJDŹ DO SZKOŁY Z DOŚŒWIADCZENIEM I TRADYCJAMI.

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy