2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Asystent osoby niepełnosprawnej (s/z) 1

  Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.
 
 

Chcesz nieść pomoc ludziom potrzebującym? Jesteś osobą cierpliwą, wytrwałą, obowiązkową i odpowiedzialną a przy tym łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi? Chcesz pomagać osobom niepełnosprawnym – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ to kierunek dla Ciebie!!!

 

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • potrafisz zdiagnozować potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych,

 • będziesz uczestniczył w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego,

 • potrafisz wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne oraz dokonać pomiarów parametrów życiowych,

 • będziesz tworzył indywidualne programy rehabilitacji,

 • będziesz mógł podjąć współpracę z instytucjami, organizacjami medycznymi i społecznymi dla zapewnienia ciągłej i kompleksowej opieki osobie niepełnosprawnej,

 • będziesz umiał podejmować optymalne decyzje w sytuacjach problemowych.

 

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • domy pomocy społecznej,

 • dzienne domy pomocy społecznej,

 • środowiskowe domy samopomocy,

 • warsztaty terapii zajęciowej,

 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,

 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • zainteresowanie drugim człowiekiem,

 • gotowość niesienia pomocy,

 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu,

 • odpowiedzialność i prawdomówność,

 • cierpliwość i wrażliwość,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów,

 • podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy