2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Higienistka stomatologiczna (s) 2

 Czas trwania nauki:  2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! 

Jeśli chciałabyś podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i wykonywać część zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty wybierz kierunek HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania tego zawodu!


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze,

 • będziesz wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę

 • dokonywasz bieżących przeglądów uzębienia

 • doradzisz pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy

 • będziesz umiał charakteryzować stany chorobowe narządu żucia

 • przygotujesz gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty

 • będziesz umiał obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne

 • poprowadzisz stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia

 • potrafisz prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

 • obsłużysz komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej


Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • prywatnych gabinetach stomatologicznych

 • poradniach i klinikach dentystycznych

 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach


Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • zainteresowania medyczne

 • umiejętności plastyczne

 • zdolności manualne

 • dokładność i sumienność

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi

 • samodzielność w realizacji zadań

 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność

 

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy