2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Opiekun osoby starszej (s/z) 2

Czas trwania nauki:  2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! 


Jesteś osobą wrażliwą, obowiązkową i odpowiedzialną? Łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, lecz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się takimi osobami - rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN OSOBY STARSZEJ! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie.


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz umiał diagnozować potrzeby, problemy, warunky życia osoby starszej i udzielisz pomocy w ich zaspokajaniu,

 • ocenisz sprawność podopiecznego w wykonywaniu codziennych czynności oraz utrzymaniu higieny osobistej i otoczenia,

 • pomorzesz osobie starszej w codziennych czynnościach domowych,

 • opracujesz z podopiecznym indywidualny plan działania, 

 • będziesz współpracowal ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,

 • udzielisz wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie,

 • będziesz umiał udzielić pierwszej pomocy osobie starszej w sytuacji zagrożenia jej zdrowia,

 • pomożesz w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących,

 • będziesz współpracować z rodziną w opiece nad starszą osobą w zakresie sprawowania opieki (przekazywanie bieżących informacji, dzielenie się spostrzeżeniami, udzielanie porad)


Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • Domy pomocy społecznej,

 • Hospicja,

 • Placówki opieki paliatywnej lub inne instytucje opiekuńcze,

 • Domy samopomocy,

 • Bezpośrednio w domu osób potrzebujących,

 • Szpitale,

 • Organizacje społeczne,

 • Prowadzenie własnej działalności.


Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • zainteresowanie drugim człowiekiem,

 • empatia, wrażliwość,

 • gotowość niesienia pomocy,

 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu,

 • odpowiedzialność i prawdomówność,

 • cierpliwość i wrażliwość,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów,

 • podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi,

 • odporność na kontakt ze zjawiskami cierpienia i śmierci.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy