2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Opiekunka środowiskowa (s/z) 1

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 

Chcesz nieść pomoc osobom potrzebującym? Potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, lecz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się takimi osobami - rozpocznij naukę na kierunku - OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz rozpoznawał i pomagał rozwiązywać problemy podopiecznego,

 • wykorzystasz zasoby środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym,

 • udzielisz pierwszej pomoc w nagłych wypadkach,

 • zorganizujesz czas wolny podopiecznego,

 • pomożesz samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • będziesz wykonywał czynności pielęgnacyjne,

 • przeprowadzisz ćwiczenia rekreacyjne dostosowane do stanu zdrowia podopiecznego.


Masz możliwość podjęcia pracy w:

 • domach opieki społecznej,

 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,

 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.


Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka,

 • systematyczność, dokładność i cierpliwość,

 • komunikatywność i kultura osobista w kontaktach z ludźmi,

 • zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne,

 • empatia i chęć pomagania innym.

 

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy