2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Opiekun medyczny (s/z) 1

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 

Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i odpowiedzialną, jeżeli potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niesamodzielnymi oraz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się nimi - rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz rozwiązywał problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,

 • pomożesz osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz w aktywności społecznej,

 • wykonasz zabiegi higieniczne oraz będziesz asystował podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

 • będziesz współdziałał z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,

 • udzielisz  pierwszej  pomocy,

 • będziesz współuczestniczył w planowaniu i realizowaniu planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.


Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • szpitale,

 • domy pomocy społecznej,

 • zakłady pielęgnacyjno -opiekuńcze,

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,

 • hospicja i zakłady opieki terminalnej.


Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • obowiązkowość i odpowiedzialność,

 • zrównoważone  reakcje  emocjonalne, empatia,

 • łatwość nawiązywania kontaktów  z  ludźmi,

 • wytrwałość i cierpliwość.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy