2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Opiekun w domu pomocy społecznej (s/z) 2

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 

Jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i odpowiedzialną? Potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, lecz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się takimi osobami - rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie.


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz aktywizował podopiecznych do samodzielności,

 • będziesz mobilizował podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijał jego zainteresowania,

 • udzielisz pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,

 • będziesz aktywnie uczestniczył w procesie rehabilitacji,

 • udzielisz wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,

 • wykonasz zabiegi pielęgnacyjne oraz higieniczne.


Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,

 • dojrzałość emocjonalna,

 • odporność na sytuacje trudne i stres,

 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu,

 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność,

 • życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi,

 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.


Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • domy pomocy społecznej,

 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze,

 • świadczenie usług pielęgnacyjnych na prywatne zlecenia,

 • ośrodki pomocy społecznej,

 • inne instytucje opiekuńcze.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy