2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Technik geodeta (s/z) 2

 Czas trwania nauki:  2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej i zaocznej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! 

Masz zainteresowania techniczne i naukowe, a także jesteś uzdolniony matematycznie – lubisz nauki ścisłe? Masz wyobraźnię przestrzenną oraz orientację w terenie? Jeśli jesteś cierpliwy, rzetelny, dokładny i komunikatywny oraz umiesz planować i organizować własne działania - TECHNIK GEODETA to zawód dla Ciebie. 


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz dokonywał zakładania i pomiarów osnów geodezyjnych oraz wykonywał pomiary sytuacyjne i wysokościowe terenu,

 • sporządzisz opracowania geodezyjne i kartograficzne na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

 • dokonasz pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracujesz wyniki tych pomiarów,

 • wykonasz rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości,

 • będziesz zakładał i aktualizował bazy danych katastru nieruchomości,

 • będziesz wprowadzal dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonywał ich aktualizacji.


Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • firmy geodezyjne, budowlane (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,

 • własna działalność gospodarcza realizując zlecenia dla firm i osób fizycznych.

 

Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • zainteresowania techniczne i naukowe,

 • chęć poszerzania swojej wiedzy,

 • wyobraźnia przestrzenna i orientacja w terenie,

 • dobry wzrok, zdolność widzenia stereoskopowego,

 • zręczność manualna

 • cierpliwość i wytrwałość

 • komunikatywność, umiejętność współdziałania w grupie

 • dobra ogólna sprawność fizyczna.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy