2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Technik turystyki wiejskiej (s/z) 2

 Czas trwania nauki:  2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej i zaocznej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! 

Lubisz przyrodę i cenisz kontakt z naturą? Jesteś osobą odpowiedzialną i uczciwą? Jeśli chciałbyś prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne, ale nie masz do tego uprawnień to kierunek TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ zapewni Ci zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu.


W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi,

 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,

 • sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej

 • stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.


Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • samodzielnie prowadzone biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, 

 • gospodarstwo turystyczne, 

 • ekologiczne gospodarstwo rolne, 

 • instytucje związane z turystyką wiejską i rolnictwem.


Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się,

 • dobry stan zdrowia,

 • umiejętność planowania zadań,

 • dokładność, systematyczność,

 • uczciwość, odpowiedzialność.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy