2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Technik weterynarii (s/z) 2

Czas trwania nauki:  2 lata (4 semestry - dzienna)
i 2 lata (4 semestry - stacjonarna i zaoczna).

Zajęcia odbywają się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły!

Jesteś osobą wrażliwą, opanowaną, chcesz nieść pomoc. Potrafisz szybko podejmować decyzje, interesuje Cię praca ze zwierzętami– rozpocznij naukę na kierunku TECHNIK WETERYNARII. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

 

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,

 • wykonasz zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

 • wykonasz czynności pomocnicze dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, 

 • wykonasz zabiegów pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt, 

 • wykonasz czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, 

 • wykonasz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

 • wykonasz czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

 • będziesz mógł pełnić nadzór sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,

 • wykonasz podstawowe badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,

 • będziesz mógł asystować przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,

 • będziesz mógł pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach chirurgicznych,

 • przeprowadzisz szczepienia i odrobaczania zwierząt,

 • będziesz umiał przeprowadzić  instruktaż w zakresie  żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej

 • poprowadzisz dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.


Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • lecznice weterynaryjne,

 • weterynaryjna inspekcja sanitarna, 

 • fermy przemysłowe, 

 • zakłady przetwórstwa spożywczego,

 • zakłady hodowli zwierząt,

 • nadzór sanitarno-weterynaryjny, 

 • stacje hodowli zwierząt,

 • prowadzenie własnej działalności rolniczej.


Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • życzliwość, wrażliwość dla zwierząt

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne,

 • sprawność fizyczna,

 • zdolność organizacyjna,

 • odporność psychiczna,

 • koncentracja i podzielność uwagi,

 • samodzielność,

 • zdyscyplinowanie, rzetelność, obowiązkowość,

 • uczciwość, odpowiedzialność.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy