2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla dorosłych

Technik administracji (s/z) 2

 Czas trwania nauki:  2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej i zaocznej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! 

Jesteś osobą zorganizowaną, odpowiedzialną i systematyczną? Potrafisz nawiązywać kontakt z ludźmi? TECHNIK ADMINISTACJI to najlepszy kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami i funkcjonowaniem administracji. To kierunek dla tych, którzy lubią podejmować zadania organizacyjne, chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa i nauk ekonomicznych, by pracować w działach administracyjnych. Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie.

 

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz umiał gromadzić dokumentację i informacje, w tym o charakterze ekonomicznym i statystycznym,

 • nauczysz się opracowywać projekty aktów administracyjnych,

 • będziesz umiał posługiwać się dokumentacją księgową oraz metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,

 • przygotujesz projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,

 • nauczysz się rozpoznawać i rozwiązywać problemy interesantów,

 • będziesz prowadzić korespondencję, redagować pisma urzędowe oraz sporządzać sprawozdania i protokoły dotyczące spraw administracyjnych,

 • będziesz przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty,

 • będziesz stosować przepisy prawa, podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz normy obyczajowe,

 • nauczysz się obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej.

 

Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • jednostki administracji rządowej,

 • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe, miejskie, gminne,

 • organy organizacji społecznych,

 • zakłady usługowe na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji,

 • przedsiębiorstwa różnych branż w działach administracji lub działach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych.


Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość i zdolność koncentracji i podzielność uwagi,

 • kultura osobista, takt, uprzejmość,

 • uczciwość, sumienność i rzetelność

 • umiejętność logicznego myślenia,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy z ludźmi,

 • komunikatywność,

 • umiejętność planowania pracy,

 • zorganizowanie.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy