2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla młodzieży

Technik weterynarii (s) 2

Czas trwania nauki:  4 semestry.

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! Jesteś osobą wrażliwą, opanowaną, chcesz nieść pomoc. Potrafisz szybko podejmować decyzje, interesuje Cię praca ze zwierzętami– rozpocznij naukę na kierunku TECHNIK WETERYNARII. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!
 
W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:
 
 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 • wykonasz zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonasz czynności pomocnicze dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, 
 • wykonasz zabiegów pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt, 
 • wykonasz czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, 
 • wykonasz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
 • wykonasz czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.
 • będziesz mógł pełnić nadzór sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • wykonasz podstawowe badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 • będziesz mógł asystować przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • będziesz mógł pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • przeprowadzisz szczepienia i odrobaczania zwierząt,
 • będziesz umiał przeprowadzić  instruktaż w zakresie  żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej
 • poprowadzisz dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.
Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:
 
 • lecznice weterynaryjne,
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna, 
 • fermy przemysłowe, 
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • zakłady hodowli zwierząt,
 • nadzór sanitarno-weterynaryjny, 
 • stacje hodowli zwierząt,
 • prowadzenie własnej działalności rolniczej.
Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:
 
 • życzliwość, wrażliwość dla zwierząt
 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne,
 • sprawność fizyczna,
 • zdolność organizacyjna,
 • odporność psychiczna,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • samodzielność,
 • zdyscyplinowanie, rzetelność, obowiązkowość,
 • uczciwość, odpowiedzialność.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy