2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla młodzieży

Technik sterylizacji medycznej (s) 1

 

Czas trwania nauki:  2 semestry
 
Nowy zawód na rynku medycznym! Rozpocznij naukę na kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ. To innowacyjny kierunek utworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i UE.  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!
 
W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:
 
 • zakwalifikujesz sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzisz mycie, dezynfekcje i sterylizacje przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przeprowadzisz kontrolę procesów dekontaminacji,
 • prowadzisz dokumentację: mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:
 
 • centralne sterylizatornie publiczne i niepubliczne,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • gabinety stomatologiczne i kosmetyczne,
 • własna działalność gospodarcza.
Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:
 
 • zdyscyplinowanie i gotowość doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • aktywność i samodzielność w działaniu,
 • świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej,
 • zdolność organizacyjna,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • uczciwość, odpowiedzialność.

 

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy