2019

październik

Pn

21

Wt

22

Śr

23

Cz

24

Pt

25

Sb

26

Nd

27

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla młodzieży

Terapeuta zajęciowy (s) 2

Czas trwania nauki: 4 semestry.

Chesz poznać zagadnienia dotyczące różnych technik terapii zajęciowej? Jesteś osobą cierpliwą, obowiązkową, łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi – rozpocznij  naukę na kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz tworzył indywidualne i grupowe programy terapii,
 • ocenisz sytuację społeczną i zdrowotną chorych,
 • wykorzystasz w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej,
 • poprowadzisz działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
 • będzisz korelował działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • zorganizujesz czas wolny podopiecznych.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • oddziały szpitalne,
 • domy dziennego pobytu,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej ,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy społecznej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • szkoły specjalne.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • życzliwość i opiekuńczość,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • uczciwość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odporność na stres.
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2
Terapeuta zajęciowy (s) 2

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy