2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla młodzieży

Asystentka stomatologiczna (s) 1

Czas trwania nauki: 2 semestry.

Jeżeli interesujesz się stomatologią i chcesz pracować w gabinecie dentystycznym, wybierz ten kierunek
i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ!!! Będziesz mógł profesjonalnie pomagać lekarzowi dentyście w działalności leczniczej i profilaktycznej.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • przygotujesz samodzielnie gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • będziesz przygotowywał pacjentów do zabiegów stomatologicznych,
 • będziesz współpracował z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych,
 • będziesz rozróżniał grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym,
 • będziesz obsługiwał sprzęt diagnostyczny,
 • będziesz potrafił wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne,
 • będziesz prowadził dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych,
 • będziesz mógł prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną, organizować i nadzorować na zlecenie lekarza stomatologa akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach).

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatne gabinety stomatologiczne,
 • poradnie i kliniki dentystyczne,
 • ośrodki zdrowia.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • sprawność fizyczna i manualna,
 • zmysł estetyczny,
 • dokładność i precyzja
 • komunikatywność,
 • dokładność i cierpliwość,
 • wrażliwość, życzliwość,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy