2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla młodzieży

Opiekunka dziecięca (s) 2

Czas trwania nauki: 4 semestry.

Lubisz pracę z dziećmi, interesujesz się zagadnieniami związanymi z rozwojem fizycznym
i psychomotorycznym dziecka? Chcesz organizować pracę opiekuńczo – wychowawczą z małym dzieckiem? Rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUNKA DZIECIĘCA! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • ocenisz poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 • stworzysz warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • będziesz doskonalić sprawność motoryczną i manualną dziecka - poprzez różnego rodzaju zabawy,
 • będziesz umiał stymulować aktywność poznawczą dziecka, kształtować i rozwijać osobowość oraz pozytywne stany emocjonalne,
 • będziesz różnicować czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce, uczestniczyć w pielęgnowaniu dziecka chorego oraz dbać o bezpieczeństwo dziecka,
 • udzielisz pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zrealizujesz edukacje zdrowotną.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • żłobki,
 • domy dziecka,
 • sanatoria,
 • oddziały szpitalne,
 • niepubliczne placówki opiekuńcze,
 • środowisku domowym dziecka.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • zamiłowanie do pracy z dzieckiem,
 • zrównoważone reakcje emocjonalne,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
 • tolerancja,
 • wrażliwość estetyczna,
 • uzdolnienia artystyczne i manualne,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • obowiązkowość i odpowiedzialność.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy