2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Oferta edukacyjna - kierunki kształcenia

Szkoła Policealna dla młodzieży

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (s) 1,5

Czas trwania nauki: 3 semestry.

Interesują Cię zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy? Jesteś osobą odpowiedzialną, dociekliwą i konsekwentną w działaniu? Chcesz umieć ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładzie – TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY to kierunek dla Ciebie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz kontrolował przestrzegania zasad i przepisów BHP w zakładach pracy,
 • sporządzisz okresowe analizy warunków BHP,
 • stwierdzisz występujące zagrożenia w zakładzie pracy,
 • przygotujesz wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w kontrolowanych przedsiębiorstwach,
 • opracujesz plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP,
 • doradzisz i opracujesz wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy BHP,
 • zbadasz przyczyny wypadków w pracy,
 • poprowadzisz rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • dokonasz oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac,
 • będziesz organizował i przeprowadzał szkolenia z zakresu BHP.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • chęć aktualizowania wiedzy,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • predyspozycje do pracy w zespole i wyobraźnia przestrzenna,
 • sprawność fizyczna.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • urzędy dozoru technicznego,
 • własna firma zajmująca się doradztwem BHP,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP,
 • specjalista ds. BHP w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

(s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 - 1 rok

2 – 2 lata

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy