2019

sierpień

Pn

19

Wt

20

Śr

21

Cz

22

Pt

23

Sb

24

Nd

25

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Projekty unijne

„Czas na e-learning II - rozwój oferty kształcenia ustawicznego w oparciu o internetową telewizję edukacyjną”


 Obecnie podejście do kształcenia zawodowego kładzie nacisk na rozwój konkretnych kwalifikacji zawodowych, a dopiero w dalszej kolejności nabywania tytułu technika w danym zawodzie, co pozostaje w zgodzie z trendami obowiązującymi obecnie w Unii Europejskiej.

Dla szkół zawodowych istotnymi barierami przy realizacji nowego podejścia są deficyty
w bazie dydaktycznej, a w szczególności:

 •  Archaiczne formuły i treści funkcjonujących materiałów dydaktycznych,
 • Brak pakietów edukacyjnych dla nowo wyłonionych kwalifikacji,
 • Ograniczony dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych
  w danym zawodzie przez pracodawców w regionie.

W odpowiedzi na zaistniałe potrzeby rozpoczęto realizację projektu zakładającego wsparcie szkół zawodowych nastawione na rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, wykorzystujących rozwiązania e-learningowe w zakresie bazy dydaktycznej. Jako główną formę przekazu wybrano internetową telewizję, ze względu na panujące obecnie trendy (rozwój technologii video w internecie) oraz  aspekt społecznościowy modelu TV (integracja Placówek szkolnych).

Wsparcie w ramach projektu, skierowane jest do 7 placówek Samorządu Województwa Łódzkiego oraz ich słuchaczy:

1.         Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

2.         Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

3.         Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Woj. Łódzkiego w Łodzi

4.         Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego

5.         Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

6.         Szkoła Policealna Samorządu Woj. Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

7.         Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Woj. Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Placówki objęte projektem wzbogacą się o trwałe zaplecze edukacyjne, które pozwoli w atrakcyjnej i nowatorskiej formule wspierać rozwój zawodowy ich uczniów.

Projekt „Czas na e-learning II - rozwój oferty kształcenia ustawicznego w oparciu o internetową telewizję edukacyjną” realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.1 „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.efs.gov.pl

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy