2019

listopad

Pn

18

Wt

19

Śr

20

Cz

21

Pt

22

Sb

23

Nd

24

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Rekrutacja

Jesteśmy szkołą publiczną, 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ.

 

OFERUJEMY:

 • naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym,

 • wystarczy ukończenie szkoły średniej - nie wymagamy matury,

 • kształcimy młodzież i dorosłych,

 • bezpłatne kształcenie na kierunkach cieszących się popularnością i dających duże możliwości zatrudnienia,

 • bezpłatne praktyki zawodowe pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

 • uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania wybranego zawodu,

 • otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i tzw, Europass  w języku angielskim,

 • jesteśmy Zawodowym Osrodkiem Egzaminacyjnym,

 • współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu pomocy uczniom, w planowaniu kariery zawodowej i wsparcia w zakresie możliwości uzyskania środków finansowych na założenie własnej firmy,

 
Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w krajuoraz w państwach Unii Europejskiej.

Zasady naboru do szkoły policealnej :

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:   

 

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej  /matura nie jest wymagana/
 • wypełniony Wniosek o przyjęcie (zakładka PLIKI DO POBRANIA)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA DANYM KIERUNKU,
 • AKTUALNE ZDJĘCIA ( 3 SZTUKI ).

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA SIERPNIA :) 

 

 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE :

 

Warunkiem przystąpienie do kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest ukończenie 18 roku zycia i przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnacjum :) 

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  na rok szkolny 2019/2020 od dnia 10.06.2019r.  do dnia 05.07.2019 r. do godz. 15.30
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia  08.07.2019 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 9.07.2019 r. o godz. 12:00

II ETAP POSTEPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020 od dnia 15.07.2019r.  do dnia 27.08.2019 r. do godz. 15.00
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia  28.08.2019 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia30.08.2019 r. godz. 12.00 

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETERIACIE SZKOŁY 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 15.30
Formularz zgłoszenia

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.


TYP SZKOŁY / kierunek *Imię *
Nazwisko *
Kod pocztowy *
Ulica *
Numer domu *
Numer mieszkania
Miejscowość *
Województwo *
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy *
E-mail *
Zabezpieczenie formularza:
Wpisz wynik działania: 3+6=

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy