2019

maj

Pn

20

Wt

21

Śr

22

Cz

23

Pt

24

Sb

25

Nd

26

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Zapraszamy do szkoły z tradycją, kształcimy od 1965 roku.

 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym.
 • Kształcimy młodzież i dorosłych.
 • Organizujemy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia na zamówienie.
 • Nauka bezpłatna
 • Obok budynku jest bursa

Zapraszamy na kursy:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Kurs umiejętności zawodowych
 • Kurs kompetencji ogólnych
 • Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
  umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Rekrutacja

Jesteśmy szkołą publiczną, 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ.

 

OFERUJEMY:

 • naukę w systemie dziennym i zaocznym,
 • kształcimy młodzież i dorosłych,
 • bezpłatne kształcenie na kierunkach cieszących się popularnością i dających duże możliwości zatrudnienia,
 • bezpłatne praktyki zawodowe pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania wybranego zawodu,
 • otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i tzw, Europass
  w języku angielskim,
 • współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu pomocy uczniom, w planowaniu kariery zawodowej i wsparcia w zakresie możliwości uzyskania środków finansowych na założenie własnej firmy,
 • aktywny udział w licznych imprezach szkolnych ( wycieczki, konkursy, imprezy środowiskowe
  i wewnątrzszkolne).

 

Zasady rekrutacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • WNIOSEK Rekrutacyjny (zakładka PLIKI DO POBRANIA)
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ,
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA DANYM KIERUNKU,
 • AKTUALNE ZDJĘCIA ( 2 SZTUKI ).

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły  na rok szkolny 2018/2019 od dnia 18.06.2018r.  do dnia 28.08.2018 r. do godz. 15.30
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia  29.08.2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia29.08.2018 r. o godz. 12:00

II ETAP POSTEPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2018/2019 od dnia 30.08.2018r.  do dnia 27.09.2018 r. do godz. 15.30
 2. Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia  28.08.2018 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia28.08.2018 r. godz. 12.00 

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETERIACIE SZKOŁY 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 15.30
Formularz zgłoszenia

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.


TYP SZKOŁY / kierunek *Imię *
Nazwisko *
Kod pocztowy *
Ulica *
Numer domu *
Numer mieszkania
Miejscowość *
Województwo *
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy *
E-mail *
Zabezpieczenie formularza:
Wpisz wynik działania: 12+7=

Z dniem 1 Września 2013 r. rozpoczęło działalność SCKU w którego skład wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Woje- wództwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu.

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

 ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. (43) 822-44-12
fax. (43) 822-44-12 

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl

Partnerzy