Bursa – tel. (43) 822 50 76

 

„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO, AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM – O TO, AŻEBY BARDZIEJ BYŁ, A NIE TYLKO WIĘCEJ MIAŁ, ABY WIĘC POPRZEZ WSZYSTKO, CO POSIADA, UMIAŁ BARDZIEJ I PEŁNIEJ BYĆ CZŁOWIEKIEM, TO ZNACZY, AŻEBY RÓWNIEŻ UMIAŁ BARDZIEJ BYĆ NIE TYLKO Z DRUGIMI, ALE I DLA DRUGICH”

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980).

Parę słów o nas …

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu powstała 1 września 2009 roku na bazie zlikwidowanego internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Od pierwszego września 2017 roku Bursa wchodzi w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Jesteśmy placówką publiczną, koedukacyjną, której głównym zadaniem jest zapewnienie zamieszkania uczniom gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, szkół artystycznych w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także kolegium pracowników służb społecznych w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania w wieku do 24 roku życia.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu jest jedyną z nielicznych placówek tego typu w powiecie sieradzkim, przyjazną, bezpieczną, innowacyjną, przygotowującą młodzież na osiąganie życiowych sukcesów.

Dysponujemy bazą noclegową w liczbie 70 miejsc.

Oferujemy:

  • wysoki standard pomieszczeń i wyposażenia,
  • opieka sprawowana przez wykwalifikowanych nauczycieli przez całą dobę,
  • bardzo dobre warunki mieszkalne, do nauki i wypoczynku,
  • pokoje 1, 2 i 3 osobowe z węzłem higieniczno -sanitarnym,
  • miejsce do korzystania z Internetu zaopatrzone w komputery stacjonarne
  • dostęp do Internetu bezprzewodowego na terenie placówki
  • siłownia, tenis stołowy,
  • organizację różnorodnych form pracy indywidualnej i grupowej

Misją naszej placówki jest czasowe przejęcie funkcji domu rodzinnego oraz stworzenie mieszkańcom warunków do efektywnej nauki, wszechstronnego rozwoju a także do wypoczynku.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content