Opłaty

Wysokość opłat za zamieszkanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu w roku szkolnym 2023/2024:

Opłata za miesięczny pobyt w Bursie – wynosi – 117,00 zł (sto siedemnaście złotych 00/100).

Opłaty za zakwaterowanie w bursie mieszkaniec wnosi z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto BANK PEKAO S.A. I O/SIERADZ:

91 1240 3073 1111 0010 7498 1334

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU
ul. 3 Maja 7
98 -200 Sieradz

W treści tytułem:
(imię i nazwisko, opłata za bursę za m-c ………… rok …………..)

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content