Kierunek dzienny
Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 2 semestry
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Chcesz nieść pomoc ludziom potrzebującym? Jesteś osobą cierpliwą, wytrwałą, obowiązkową i odpowiedzialną a przy tym łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi? Chcesz pomagać osobom niepełnosprawnym – ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ to kierunek dla Ciebie!!!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • potrafisz zdiagnozować potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych,
 • będziesz uczestniczył w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego,
 • potrafisz wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne oraz dokonać pomiarów parametrów życiowych,
 • będziesz tworzył indywidualne programy rehabilitacji,
 • będziesz mógł podjąć współpracę z instytucjami, organizacjami medycznymi i społecznymi dla zapewnienia ciągłej i kompleksowej opieki osobie niepełnosprawnej,
 • będziesz umiał podejmować optymalne decyzje w sytuacjach problemowych.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • domy pomocy społecznej,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • zainteresowanie drugim człowiekiem,
 • gotowość niesienia pomocy,
 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu,
 • odpowiedzialność i prawdomówność,
 • cierpliwość i wrażliwość,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content