Kierunek dzienny
Asystentka stomatologiczna

Czas trwania nauki: 2 semestry
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej i stacjonarnej.

Jeżeli interesujesz się stomatologią i chcesz pracować w gabinecie dentystycznym, wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ!!! Będziesz mógł profesjonalnie pomagać lekarzowi dentyście w działalności leczniczej i profilaktycznej.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • przygotujesz samodzielnie gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • będziesz przygotowywał pacjentów do zabiegów stomatologicznych,
 • będziesz współpracował z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych,
 • będziesz rozróżniał grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym,
 • będziesz obsługiwał sprzęt diagnostyczny,
 • będziesz potrafił wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne,
 • będziesz prowadził dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych,
 • będziesz mógł prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną, organizować i nadzorować na zlecenie lekarza stomatologa akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach).

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatne gabinety stomatologiczne,
 • poradnie i kliniki dentystyczne,
 • ośrodki zdrowia.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • sprawność fizyczna i manualna,
 • zmysł estetyczny,
 • dokładność i precyzja
 • komunikatywność,
 • dokładność i cierpliwość,
 • wrażliwość, życzliwość,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka.

 

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content