Kursy zawodowe
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

 

UWAGA!!
Od 2019 roku zawód Technik rachunkowości można zdobyć wyłącznie
w technikum (młodzież) lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
przystępując do egzaminów zawodowych organizowanych przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Tylko wtedy otrzymasz dyplom zawodowy.
Jesteśmy szkołą publiczną. Zdobądź zawód ZA DARMO!!!

 

Nauka w systemie zaocznym!!!

Jeżeli jesteś osobą, która lubi liczyć, zajmować się finansami, chcesz zawodowo zająć się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowych i zdobyć kwalifikacje?  – rozpocznij naukę na kierunku TECHNIK RACHUNKOWOŚCI! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

Po ukończeniu kursu będziesz przygotowany do:

 • zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

 

Co daje Ci ukończenie tego kursu?
Oczywiście możliwość rozwoju!

 • Kurs może rozpocząć każda osoba pełnoletnia (nawet bez wykształcenia średniego).
 • Każdy  kto ukończy kurs otrzymuje od szkoły zaświadczenie o ukończonym kursie.
 • Osoba, która zdała egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • Kursant uzyskuje tytuł Technika rachunkowości jeśli posiada wykształcenie średnie i zda egzamin zawodowy w ramach kwalifikacji EKA.05 i EKA.07

Masz możliwości podjęcia pracy:

 • w biurach rachunkowych,
 • prywatnych przedsiębiorstwach,
 • jednostkach finansów publicznych
 • urzędach skarbowych,
 • bankach i instytucjach finansowych
 • własna działalność gospodarcza.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (43) 822 44 12

Nie zwlekaj, zdobądź zawód.

PRZYJDŹ DO SZKOŁY Z DOŚWIADCZENIEM I TRADYCJAMI.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content