Kierunek dzienny
Opiekun osoby starszej

Czas trwania nauki: 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! Chcesz nieść pomoc ludziom potrzebującym? Jesteś osobą cierpliwą, wytrwałą, obowiązkową i odpowiedzialną a przy tym łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi? Chcesz pomagać osobom starszym i niesamodzielnym? Rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN OSOBY STARSZEJ! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • rozpoznasz możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu podopiecznego,
 • dobierzesz metody, techniki i narzędzia oraz formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielisz wsparcia emocjonalnego,
 • będziesz umiał aktywizować osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • nawiążesz i rozwiniesz współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.

Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • domy pomocy społecznej,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • miejsce zamieszkania osoby starszej,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób starszych i niesamodzielnych,
 • hospicja i zakłady opieki terminalnej.

Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • obowiązkowość i odpowiedzialność,
 • zrównoważone  reakcje  emocjonalne, empatia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów  z  ludźmi,
 • zainteresowanie drugim człowiekiem,
 • gotowość niesienia pomocy,
 • wytrwałość i cierpliwość.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

 

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content