Kierunek dzienny
Opiekun w domu pomocy społecznej

Czas trwania nauki4 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i odpowiedzialną? Potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, lecz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się takimi osobami – rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz aktywizował podopiecznych do samodzielności,
 • będziesz mobilizował podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijał jego zainteresowania,
 • udzielisz pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • będziesz aktywnie uczestniczył w procesie rehabilitacji,
 • udzielisz wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • wykonasz zabiegi pielęgnacyjne oraz higieniczne.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • odporność na sytuacje trudne i stres,
 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu,
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność,
 • życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi,
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • świadczenie usług pielęgnacyjnych na prywatne zlecenia,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • inne instytucje opiekuńcze.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content