Kierunek dzienny
Opiekunka dziecięca

Czas trwania nauki4 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Lubisz pracę z dziećmi, interesujesz się zagadnieniami związanymi z rozwojem fizycznym i psychomotorycznym dziecka? Chcesz organizować pracę opiekuńczo – wychowawczą z małym dzieckiem? Rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUNKA DZIECIĘCA! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

  • ocenisz poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka,
  • stworzysz warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • będziesz doskonalić sprawność motoryczną i manualną dziecka – poprzez różnego rodzaju zabawy,
  • będziesz umiał stymulować aktywność poznawczą dziecka, kształtować i rozwijać osobowość oraz pozytywne stany emocjonalne,
  • będziesz różnicować czynniki chorobotwórcze, klasyfikować i charakteryzować choroby dziecięce, uczestniczyć w pielęgnowaniu dziecka chorego oraz dbać o bezpieczeństwo dziecka,
  • udzielisz pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zrealizujesz edukacje zdrowotną.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

  • żłobki,
  • domy dziecka,
  • sanatoria,
  • oddziały szpitalne,
  • niepubliczne placówki opiekuńcze,
  • środowisku domowym dziecka.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

  • zamiłowanie do pracy z dzieckiem,
  • zrównoważone reakcje emocjonalne,
  • łatwość nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
  • tolerancja,
  • wrażliwość estetyczna,
  • uzdolnienia artystyczne i manualne,
  • wytrwałość i cierpliwość,
  • obowiązkowość i odpowiedzialność.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content