Kierunek dzienny
Opiekunka środowiskowa

Czas trwania nauki: 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Chcesz nieść pomoc osobom potrzebującym? Potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, lecz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się takimi osobami – rozpocznij naukę na kierunku – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz rozpoznawał i pomagał rozwiązywać problemy podopiecznego,
 • wykorzystasz zasoby środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy
  z podopiecznym,udzielisz pierwszej pomoc w nagłych wypadkach,
 • zorganizujesz czas wolny podopiecznego,
 • pomożesz samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • będziesz wykonywał czynności pielęgnacyjne,
 • przeprowadzisz ćwiczenia rekreacyjne dostosowane do stanu zdrowia podopiecznego.

Masz możliwość podjęcia pracy w:

 • domach opieki społecznej,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka,
 • systematyczność, dokładność i cierpliwość,
 • komunikatywność i kultura osobista w kontaktach z ludźmi,
 • zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne,
 • empatia i chęć pomagania innym.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content