Kursy zawodowe
MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w ramach zawodu

Opiekun medyczny

MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka w systemie zaocznym!!!

Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i odpowiedzialną, jeżeli potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niesamodzielnymi oraz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się nimi – rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił:

 • będziesz rozwiązywał problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomożesz osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz
  w aktywności społecznej,
 • wykonasz zabiegi higieniczne oraz będziesz asystował podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • będziesz współdziałał z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • udzielisz  pierwszej  pomocy,
 • będziesz współuczestniczył w planowaniu i realizowaniu planu opieki nad osobą chorą
  i niesamodzielną.

Co daje Ci ukończenie tego kursu?
Oczywiście możliwość rozwoju!

 • Kurs może rozpocząć każda osoba pełnoletnia (nawet bez wykształcenia średniego).
 • Każdy  kto ukończy kurs otrzymuje od szkoły zaświadczenie o ukończonym kursie.
 • Osoba, która zdała egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • Kursant uzyskuje tytuł Opiekun medyczny jeśli posiada wykształcenie średnie i zda egzamin zawodowy w ramach kwalifikacji MED. 03

Masz możliwości podjęcia pracy:

 • szpitale,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady pielęgnacyjno -opiekuńcze,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja i zakłady opieki terminalnej.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu (43) 822 44 12

Nie zwlekaj, zdobądź zawód.

PRZYJDŹ DO SZKOŁY Z DOŚWIADCZENIEM I TRADYCJAMI.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content