Kierunek dzienny
Technik administracji

Czas trwania nauki: 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły!

Jesteś osobą zorganizowaną, odpowiedzialną i systematyczną? Potrafisz nawiązywać kontakt z ludźmi? TECHNIK ADMINISTRACJI to najlepszy kierunek dla osób zainteresowanych zagadnieniami i funkcjonowaniem administracji. To kierunek dla tych, którzy lubią podejmować zadania organizacyjne, chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa i nauk ekonomicznych, by pracować w działach administracyjnych. Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz umiał gromadzić dokumentację i informacje, w tym o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nauczysz się opracowywać projekty aktów administracyjnych,
 • będziesz umiał posługiwać się dokumentacją księgową oraz metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
 • przygotujesz projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
 • nauczysz się rozpoznawać i rozwiązywać problemy interesantów,
 • będziesz prowadzić korespondencję, redagować pisma urzędowe oraz sporządzać sprawozdania i protokoły dotyczące spraw administracyjnych,
 • będziesz przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty,
 • będziesz stosować przepisy prawa, podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz normy obyczajowe,
 • nauczysz się obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej.

Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • jednostki administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe, miejskie, gminne,
 • organy organizacji społecznych,
 • zakłady usługowe na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji,
 • przedsiębiorstwa różnych branż w działach administracji lub działach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych.

Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość i zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • kultura osobista, takt, uprzejmość,
 • uczciwość, sumienność i rzetelność
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy z ludźmi,
 • komunikatywność,
 • umiejętność planowania pracy,
 • zorganizowanie.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content