Kierunek dzienny
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania nauki: 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

Interesują Cię zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy? Jesteś osobą odpowiedzialną, dociekliwą i konsekwentną w działaniu? Chcesz umieć ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie – TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY to kierunek dla Ciebie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz kontrolował przestrzegania zasad i przepisów BHP w zakładach pracy,
 • sporządzisz okresowe analizy warunków BHP,
 • stwierdzisz występujące zagrożenia w zakładzie pracy,
 • przygotujesz wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w kontrolowanych przedsiębiorstwach,
 • opracujesz plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP,
 • doradzisz i opracujesz wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy BHP,
 • zbadasz przyczyny wypadków w pracy,
 • poprowadzisz rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • dokonasz oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac,
 • będziesz organizował i przeprowadzał szkolenia z zakresu BHP.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • chęć aktualizowania wiedzy,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • predyspozycje do pracy w zespole i wyobraźnia przestrzenna,
 • sprawność fizyczna.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • urzędy dozoru technicznego,
 • własna firma zajmująca się doradztwem BHP,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP,
 • specjalista ds. BHP w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content