Kierunek dzienny
Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Czas trwania nauki4 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły!

Lubisz, jak „coś się dzieje”, jak wykonywane zajęcie dostarcza Ci zwiększonej dawki adrenaliny? Chciałbyś nauczyć się chronić obiekty oraz ludzi i sprawiać by czuli się bezpieczniej? Jeśli chciałbyś dodatkowo zdobyć licencję na wykonywanie zawodu i mieć wiedzę i uprawnienia do prowadzenia własnej działalności wybierz kierunek TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • opracujesz plan ochrony osób, ich mienia, a także obszarów i obiektów,
 • ochronisz życie i zdrowie powierzonych osób,
 • ochronisz mienie podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych,
 • nauczysz się przestrzegać procedur związanych z ujęciem sprawcy przestępstwa i wykroczenia,
 • będziesz potrafił stosować środki przymusu bezpośredniego, techniki samoobrony,
 • będziesz potrafił zabezpieczać miejsce zdarzenia,
 • zapewnisz porządek wewnątrz obiektów, w których odbywają się imprezy masowe,
 • będziesz współpracował z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.

Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
 • własnej firmie ochroniarskiej
 • przedsiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
 • dowolnym przedsiębiorstwie jako pracownik ochrony

Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • dobry stan zdrowia i wysoka sprawność fizyczna
 • podzielność uwagi i zdolność koncentracji
 • spostrzegawczość
 • odporność psychiczna na stres, opanowanie
 • odpowiedzialność
 • systematyczność i dokładność
 • obiektywizm i uczciwość
 • dyskrecja (przestrzeganie tajemnicy zawodowej)
 • szybkość i pewność działania
 • operatywność i skuteczność postępowania

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych
(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy, co 2 tygodnie)

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content